петък, 12 април 2024 г.

Молитви срещу болести и нечисти духове

Лечебни молитви за страдащи от всякакви вродени или придобити болести, немощи, недъзи или от нечисти духове

 

Тези молитви са взети от книгата „Малко Требниче” 1 предадена за печат през 1903 година от йеросхимонах Йоан, обитател на килия „Достойно ест”, намираща се в пределите на Света гора – Атон. Текстът е преведен буквално, но е адаптиран към съвременния новобългарски език, изполван в богослужението. Съставителят на книгата е събрал молитвите и последованията от различни по-стари църковни книги, които е намерил в богатата духовна съкровищница на атонските библиотеки и храмове. Някои моменти от молитвите звучат странно или ахраично, но медицинската наука най-общо се разминава с църковните възгледи. Освен това е напълно възможно повечето молитвени текстове да са писани през Средновековието. Молитвите са преведени с цел да ги ползват православни християни, за да измолят за себе си и за близките си благодатно изцеление от Бога. Могат да бъдат ползвани от християни-католици или хора, които не са тясно свързани с богослужебния живот и практики на Църквата. По подразбиране не могат да бъдат ползвани от протестанти /наричащи себе си „евангелисти”/, поради факта, че вярата им изключва почит към ангели, света Богородица, светии и към честния кръст. На мястото на точките се поставя името на човека, който страда от определено духовно или телесно заболяване, или има съмнение, че го измъчва нечист дух. Най-добре е, молитвите да се четат за един човек, но при липса на достатъчно време и възможност, може да се поменават няколко имена. Ако такива молитви ви ги четат свещеници в храма, е задължително да сте кръстени, в случай, че четете молитвите за себе си или за свои близки, не е задължително всички да са приели свещено Кръщение. НЕЩО ВАЖНО: Ако не сте свещенослужител, не си позволявайте, докато четете молитвите, да възлагате ръце върху болни или върху хора, за които се съмнявате, че  страдат от демони! С това може да си навлечете сериозни духовни и други проблеми! Просто използвайте текстовете, поменавайте себе си и близките си и възложете упованието си на Бога!

 В името на Отца и Сина, и Светия Дух! Амин!

 Ако имате православен молитвеник и разполагате с повече време можа да добавите молитвите Светий Боже... и Пресвета Троице ...

 Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето Царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин!

 Тропар2 на глас 8-ми

 Свети безсребреници и чудотворци, посетете нашите немощи! Даром получихте, даром ни дайте!

 Кондак2 глас 2-ри

 Приели благодатта на изцелението, вие наистина изпращате здраве на нуждаещите се, лекари и чудотворци славни, победете с вашето присъствие вражеските пълчища, изпълвайки света с чудесата си!

 Молитва първа към Бог Отец

Отче светий, Лекарю на душите и телата, Който си изпратил Единородния Твой Син – Господ Бог и наш Спасител Иисус Христос, изцеляващ всеки недъг, избавящ от смърт, изцери и Твоя раб /Твоята рабиня / .......... от обхваналата го /я/ духовна и телесна немощ! И оживотвори го /я/ с благодатта на Твоя Христос, по молитвите на пречистата наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, чрез застъпничеството на честните, безплътни, небесни Сили, чрез силата на честния и животворящ Кръст, по молитвите на честния, славен пророк, Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални Апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите безсребърници и целители Козма и Дамян, Кир и Йоан, Пантелеймон и Ермолай, Сампсон и Диомид, Фотий и Аникита, Талалей и Трифон, и на всички светии! Защото Ти си Източник на изцелението, Боже наш, и на Тебе слава въздаваме, заедно с Единородния Твой Син сега и винаги и във вечни векове! Амин!

 Молитва втора

 Благословен е благият Бог – Лекар на душите и телата ни, Който взе нашите болести и недъзи на Своето тяло, и чрез Неговите рани ние се изцерихме. Победил смъртта чрез смърт, и дарувал ни вечен живот. Ти, Който възкреси Лазаря от мъртвите, помилвай Твоя раб /Твоята рабиня/ ................! Както си посетил тъщата на апостол Петър и с една дума си изгонил треската от нея и на двамата длъжници си опростил дълга, и на жената грешница си дарил прошка на греховете, и защото си многомилостив и дълготърпелив към каещите се за своите грехове човеци, погледни на нас и на този Твой раб /тази Твоя рабиня/ и отнеми от него /нея/ всяко бреме, завист, главоболие и висока температура! И избави го /я/ от ужаса, и угаси огъня, и спаси го /я/ от жестокия ден, и час, и от злокобни човешки погледи, и от полудневния бяс, и от всяка болест и недъг! И отнеми високата температура и премахни всеки недъг от този /тази/, който /която/ помни Давидовото пророчество, което казва: „Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост,
и по многото Си щедрости
...” /Пс. 50:3/, очисти от него /нея/ всяко беззаконие, и всяка леност, и всеки грях, и всеки недъг! Защото Ти си истинският Лекар на душите и телата ни, Христе Боже наш, и на Тебе слава въздаваме с Отца и Светия Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 Молитва трета

 Владико, Вседържителю, Лекарю на душите и телата, Който смиряваш, издигаш, наказваш и пак изцеряваш нашия брат /сестра/ .............. немощния /немощната/ посети със Своята милост и простри десницата Си пълна с изцеления и изцери го /я/, като го /я/ вдигнеш от болничното легло! Забрани на немощния дух и отнеми от него /нея/ всяка старост, всяка рана, всяка язва, всеки огън и всяка студенина! И ако има в него /нея/ грях или беззаконие разреши, прости заради Твоето човеколюбие! Владико пощади Твоето създание, заради Христа Иисуса – нашия Господ и заради Пресветия, благ и Животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове! Амин!

 Молитва четвърта

 Владико, Господи, Боже наш, Лекарю на недъгавите и Целител на боледуващите, Който не искаш нито един човек да бъде недъгав, но винаги да бъде здрав, изцерен и непоколебим! И сега, сам Ти Владико, обезсиленият Твой раб /обезсилената Твоя рабиня/ ............., който /която/ лежи в телесна немощ, като милостив посети го /я/ и помилвай и освети делото на ръката Си, и угаси огнения пламък, премахни тревогата, и отнеми всеки недъг от него /нея/! Ти, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, както тъщата на апостол Петър от изгарящата треска с дума си възстановил и си заповядал да ти прислужва, както си заповядал на нея, така и сега погледни на Твоя раб /Твоята рабиня/ ............... и облекчи болката му /й/, и отнеми от него /нея/ тежкия сън! Както свкернотата на тялото си очистил и ап. Петър от тъмница си извел, както Своя апостол Павел от ръцете на цар Арета си освободил, и възлюбления свой апостол Йоан Богослов от Артемид си избавил, както праведния Ной от страшния, всемирен потоп си спасил, сам Ти и сега, Господи, чрез духовната Своя десница, въздигни този Твой раб /тази Твоя рабиня/ от този недъг! Както гостоприемния праведник Авраам от всяко изкушение си избавил, и пречудния пророк Даниил, затворен в ямата, от лъвовете невредим си запазил, Ти Господи, и сега угаси огъня, отнеми всяка тревога и всеки тежък недъг, всяка рана отнеми от него /нея/ и вдигни го /я/ от болничното легло! Както си избавил Яков от омразата на брат му Исав чрез ръката на Твоя Ангел, както слепия си просветил, като си му дарил светлина, както прекрасния Йосиф от гнева и завистта на братята му си избавил, Ти и сега избави лежащия Твой раб /лежащата Твоя рабиня/ ........... от болестта и като го /я/ сподобиш с Твоята милост и щедрост, възкреси го /я/! Съживи Твоя раб /Твоята рабиня/ .........., както тогава в древност тримата отроци си избавил от огнената пещ, като си превърнал пламъка в роса, както си очистил десетте прокажени, така изцери и Твоя раб /Твоята рабиня/ ........ и не го /я/ наказвай според греховете му /й/! Както разслабления3 с дума си изцерил и четиридневния Лазар си въздигнал от гроба чрез силата на Твоето Божество, и както в Силоамската къпалня си дарил виждащи очи на слепородения, както Яр лежащ от трийсет и осем години, разслабен в един миг си направил здрав, като си му казал: „Ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.” /Иоан 5:14/ Ти сам надлежно, Човеколюбче, Владико, Дълготърпеливи и Многомилостиви, прояви Своето милосърдие над нас и помилвай ни! Да не ни покосиш като безплодната смокиня при посещението й, нито ни пращай в дълбините морски, но по-скоро, Всещедрий, въздигни Твоя раб /Твоята рабиня/ ...........! Пресвета Владичице, Дево, Богородице, помогни на Божия раб /Божията рабиня/ ............! Непобедима, непостижима и Божествена сило на честния и животворящ Кръст не пренебрегвай молитвите на Божия раб /Божията рабиня/ .............! Свети славни Ангели и Архангели, многооки Херувими и шестокрили Серафими, Престоли, Господства, Власти, Сили и Начала, непрестанно молете Бога за Неговия раб /Неговата рабиня/ ..........! Свети славни апостоли Петре и Павле, и вие свети дванайсет, а също и вие свети седемдесет апостоли, усърдно и милостиво възможно най-скоро посетете Божия раб /Божията рабиня/ ..............! Свети Божии пророци Мойсее, Аароне, Давиде, Илие и Елисее и всички свети пророци въздигнете Божия раб /Божията рабиня/ ..............! Свети славни и добропобедни мъченици Стефане, Георгие, Димитрие, Евстратие, Теодоре Тироне, Теодоре Стратилате, Аниките, Евгение, Мардарие и Оресте, всички свети мъченици, молете Твореца и Владиката Христос за Неговия раб /Неговата рабиня/ ...........! Свети вселенски учители Василие Велики, Григорие Богослове, Йоане Златоусте и ти свети велики чудотворче Христов Николае, и всички светители, посетете по-скоро Божия раб /Божията рабиня/ ............! Свети славни безсребреници и чудотворци Козма и Дамяне, Кире и Йоане, Пантелеймоне и Ермолае, Сампсоне и Диомиде, Фотие и Аниките, Талалее и Трифоне и всички свети целители помогнете сега на този /тази/ боледуващ/а/ Божи раб /Божия рабиня/ ..............! Праведни и богоносни отци наши Антоние, Евтимие и Саво, Атанасие и Петре, Онуфрие, Симеоне и Данаиле, Алипие, Арсение, Паисие и Йоане, и всички преподобни праведници, непрестанно се молете на Христа Бога за Неговия раб /Неговата рабиня/ ...........! Всички Ангелски войнства, предтече Господен и всички светии, заедно с Богородица отправете молитва за нашето спасение! Амин!

 Молитва пета

 Дойдете всички християни, да се преклоним пред многомилостивия Бог и да Го помолим да дари на Божия раб /Божията рабиня/ ............. здраве и дълголетие и да отнеме от него /нея/ всеки огън, всяка рана, всяка треска и всяка споходила го /я/ немощ! Заклинам ви тежки недъзи на седемдесет и два езика, които Бог е дарил на човеците, отстъпете от Божия раб /Божията рабиня/ ..............! Дали от небето сте дошли, или от слънцето, или от луната, или от мълния, или от земетръс, или от обркъжението, или от ярка светлина, или от някое възвишение, или от някакъв камък, или от кладенец, или от кръстопът, или от поле, или от градина, или по друг начин и по други пътища сте дошли, за да навредите на Божия раб /Божията рабиня/ ............?! Дали с клетва е свързан, или от нечие разпалващо пожелание, с което някой е пожелал да му /й/ стори зло, или е поставил нещо в дома му /й/, или в града в който живее, или от злокобни очи, или от вражески изкушения, или от хорска завист, или от преяждане, или от зловредно питие, или от треска, или от главоболие, или от сърдечна болка сте дошли да навредите на Божия раб /Божията рабиня/ ............?! Дали от болка в главата, или от болест на очите, или на ръцете или на нозете или на гърдите, или на сърцето, или на далака, или от задържана вода, всички зли недъзи, които идвате върху Божия раб /Божията рабиня/ ............., отстъпете от него /нея/ и се върнете в пустинните възвишения всеки на своето място! Вие които се намирате в  Божия раб /Божията рабиня/, в главата му /й/, или в ушите, или в езика или в който и да е от неговите /нейните/ членове, от където и да сте дошли и се намирате в него /нея/ и му /й/ досаждате до дълбините на сърцето, излезте от Божия раб /Божията рабиня/ ................ и се върнете на дъното на ада при онзи, който ви е изпратил, при този, дето му е причинил това бреме, бил той близък или неприятел! И ако този е отровил или е сторил друго някакво зло, или само е обещал да причини зло, заклинам ви всички зли недъзи във великото име на Иисуса Христа, и на пречистия Му образ и на властната Му десница, отдалечете се от Божия раб /Божията рабиня/ ................, за да пребъдва здрав/а/ и да въздава Богу слава за вечни векове! Амин!

 Молитва шеста

 Боже и Господи на силите, Който по милостта Си управляваш човешкия род, посети и Твоя раб /Твоята рабиня/ .............. произнасящ/а/ името на Твоя Христос и изцери го /я/ от всеки грях плътски и духовен и от всяка съблазън, и изкушение; и всяко неприязнено дяволско нападение отдалечи от раба /рабинята/ Си, и въздигни го /я/ от болничното легло, и устрой в него /нея/ Свой свят храм, здрав душевно и телесно, украсен с добри дела и благи думи, които във всичко да прославят Тебе – Христос, нашето упование. С Когото си благословен заедно с Пресветия и Животворящ Твой Дух сега и всякога, и във вечни векове! Амин!

  Молитва седма

 Благий и човеколюбивий Господи, милостиви и дълготърпеливи, от всеки недъг и болест изцери Твоя раб /Твоята рабиня/ ................ и от постелята на немощта вдигни, и посети го /я/ с Твоята милост и щедрости! И отнеми от него /нея/ всеки недъг и болест, та възстановен/а/ от Твоята ръка да Ти послужи с всякаква благодарност, възхвалявайки и благославяйки с нас Твоето пресвето и великолепно име на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога, и във вечни векове! Амин!

Молитва осма

 Господи Боже на силите, посети Твоя раб /Твоята рабиня/ ............, помилвай го /я/ по Своята милост и щедрост, и му /й/ дари изцеление и съвършено здраве! Избави го /я/ от всяка душевна и телесна болест и вдигни го /я/ от постелята на немощта, като го /я/ упътиш към светия, молитвен Твой храм и го /я/ причислиш към обществото на Твоите избрани люде, на Христа Иисуса, нашия Господ, с Когото си благословен, заедно с Пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!  

 Молитва девета

 Владико, Господи, Боже наш, Който имаш властта да прощаваш грехове и да спасяваш души, и телата да изцеряваш с Твоята благодат, яви Своята милост към Твоя раб /Твоята рабиня/ ............. страдащ/а/ от този недъг и изцери го /я/ със Своето слово и върни го /я/ от немощ към здраве и от тъга към утешение! Защото Ти си нашият Бог, Който наказваш и пак изцеряваш, който правиш всичко за нашето спасение. Ти, Господи чуй ни, които Ти се молим за Твоя раб /Твоята рабиня/ ............. и отнеми от него /нея/ всяка болест, от главата, от косите, от темето, от лицето, от очите, от ушите, от ноздрите, от устните, от езика, от небцето, от гърлото, от шията, от гърдите, от сърцето, от тялото, от всички вътрешни и външни членове на тялото, от костите и сухожилията, от кръвта, от телесните течности, от думите, от помислите, от младостта и всичките негови /нейни/ дни! За да се прослави пречестното и великолепно Твое име на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 Молитва десета

 Господи Боже наш, Истинен и Човеколюбец, на Тебе се молим и от Тебе просим, прояви Своето милосърдие над това Твое създание и премахни всеки недъг и болест от Твоя раб /Твоята рабиня/ ..............., причинени от влизане и излизане, от сънища, от води, от опиване, от плодове, от бащин или майчин грях, от своя съблазън, отстрани всяка болест носена от детството и юношеството, премахни всяка болка от ума, от главата, от темето, от косите, от лицето, от очите, от миглите, от ушите, от устата, от ноздрите, от езика, от челото, от бузите, от тялото, от гърлото, от гърдите, от раменете, от ребрата, от гърба, от корема, от сърцето, от далака, от страните, от мускулите, от краката, от бедрата, от прасците, от глезените, от стъпалата, от петите, от пръстите, от погледа, от сухожилията, от ръцете, от лактите, от дланите, от вътрешните и външните членове, от цялото му /й/ същество и обърни го /я/ от болест в здраве! Защото Ти си нашият Бог, Който си превърнал плача на мироносиците в постоянна радост. Ти, Който отиде на река Йордан, за да се кръстиш от Йоан и да изпълниш всяка правда. Ти, Който дойде във Витания, за да възкресиш Лазар от мъртвите. Сам Ти укрепи сега Своя раб /Своята рабиня/ ........... и изцери го /я/ по Своята добродетел от всяка душевна и телесна болест! За да ти въздаде заслужена прослава на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 Молитва единадесета

 Царю небесний и Изцелителю на всички страдащи от много години. Господи Иисусе Христе, Сине и Слове Божий, от Когото всичко се страхува, и от Твоята заповед си отива всяка болест. Ти, Който си изцерил сухожилията на расслабления и си прогонил болестта. Сам Ти Владико, въздигни от немощта Твоя раб /Твоята рабиня/ .............. и му /й/ дари здраве! За да се прослави в него /нея/ Твоето пресвето и великолепно име, заедно с Отца и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове! Амин!

 Молитва дванадесета

 Благословен си Господи Боже наш, Лекарю на душите и телата, Който понесе нашите болести и немощи на Своето тяло и чрез Твоите рани ние се изцерихме. Добри Пастирю, Който дойде за да потърсиш погиващите овце и да дадеш на изгубилите надежда утеха и живот с Възкресението! Ти, Който в последните дни прие човешко естество и проживя между хората като Слово в плът, за да извършиш делото на тяхното спасение! Ти, Господи, Който живееш във висините и милостиво гледаш на смирените, тъй както си приел сълзите и молитвата на цар Езекия и си го вдигнал от болничното легло, и си му прибавил към живота още петнадесет години, както чрез св. пророк Елисей си очистил от проказата сириеца Неман, и сина на сунамката си възкресил, и тъщата на апостол Петър от треска обзета си възстановил, и със Своята заповед си изцерил прокажения, и на жената, която дванайсет години страдала от кръвотечение, с едно докосване до края на дрехата Ти, раната и недъга си изцерил, и заради вярата на стотника слугата му на крака си вдигнал, и единствения син на вдовицата от мъртвите си възкресил, и жив и здрав си го предал на майка му, и си освободил дъщерята на хананейката от злия бяс, и чрез помазване с калчица, на слепородения си дарил зрящи очи, Твоя възлюблен приятел Лазар четиридневен си оживотворил, като си го предал на сестрите му. Ти, който някога си дал на Твоите апостоли власт да изцеряват немощни и да очистват прокажени, както  с дума си оправдал митаря и на прикования на кръст разбойник си обещал рая. Ти, Който вземаш греховете на света, както чрез върховните си апостоли Петър и Йоан хромия4 при Красни порти си изцерил, и Тавита си възкресил, и Евтихий чрез апостол Павел си оживил, и от ухапването на змията ръката му си запазил невредима, който чрез същия този апостол Павел си изцерил бащата на Поплий, обхванат от висока температура и треска. Сам Ти чрез крепката си ръка по неизследимото ти милосърдие и присъщото Ти човеколюбие изцери Твоя раб /Твоята рабиня/ ............. от обхваналата го /я/ душевна и телесна болест! На Тебе се молим и на Тебе, Мили, се надяваме, облекчи и  прости на молещия /молещата/ Те за прошка всички беззакония, и изцери го /я/ от страстите и от всяка сквернота плътска и душевна! Угаси за него /нея/ огнения пламък чрез росата на Твоята милост, заради това, че е нарушил Твоите заповеди, заради това, че като човек облечен в плът е живял плътски! Ако е съгрешил пред Тебе денем и нощем, волно или неволно, съзнателно или несъзнателно, ако с очи се е загледал, или с уши нещо непристойно е чул, или с обоняняние на ума си е повредил, или от стремление съзнанието му е замъглено, и е съгрешил/а/ с духа и плътта си, и е станал чужд/а/ на Твоята воля, но сам Ти Господи, като благ и Човеколюбец въздигни го /я/ от тежката болест и от този недъг! Ти, Господи, чуй ни грешните Твои раби, които в този ден и час Те призоваваме, погледни милостиво като благ и не си спомняй неговите /нейните/ беззакония и избави него /нея/ и нас от вечните мъки! И очисти него /нея/ и нас от всяка противна мисъл, изпълни устата му /й/ с Твоето хваление, и отвори устните му /й/, за да Те прославят, и ръцете му /й/ утвърди да вършат дела според Твоите заповеди, краката му /й/ укрепи да вървят по Твоите пътища, и всички негови /нейни/ членове и разума укрепи по молитвите на пречистата Твоя Майка и на всички Твои светии! Защото си милостив и Човеколюбец и на Тебе слава въздаваме заедно с безначалния Твой Отец и Пресветия, благия и животворящ Твой Дух сега и всякога, и във вечни векове! Амин!

 Молитва тринадесета

 Забранява ти, дяволе, Господ, Който дойде в света, чрез пречистата и винаги Дева Мария, истинската Богородица, за да извърши спасението на целия свят! Проклет да си ти и всичките ти враждебни дела и помисли, които вършиш денем и нощем! Заклевам те, нечисти душе, в името на Пресветата Троица, да не изпращаш на Божия раб /Божията рабиня/ увреждащи болести, нито зли помисли, но иди в място пусто и безводно, където човек не живее, а само Бог наглежда! Заклевам те, душе нечисти, в Името на Единородния Син Божий, нашия Господ Иисус Христос, да не съблазняваш с немощи и лукави мечтания Божия раб /Божията рабиня/ .................,! За да може всякога да възнася чисти молитви към Господа Бога, а твоите коварства, дневни и нощни да погинат заедно с тебе! За тях ти сам ще отговаряш, а аз денонощно на Господа, моя Бог служа, като денонощно те унищожавам и прогонвам, за свое укрепване, извисяване и вразумяване чрез Божията благост и човеколюбие! Върви си от нас, Сатана, бъди проклет заедно с всичките си нечисти сили! Защото е благословено и препрославено пречестното и великолепно име на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 Молитва четиринадесета /от свети Йоан Златоуст/

 Боже вечний, Който си избавил нашия човешки род от дяволския плен, избави и Твоя раб /Твоята рабиня/ .............. от всяко въздействие на нечисти духове! Заповядай на лукавите и нечисти духове и демони, да отстъпят от душата и тялото на Божия раб /Божията рабиня/ .............. и да не остават, да не се крият повече в него /нея/, но да побегнат чрез светото Твое име и на Единородния Твой Син, и на Животворящия Твой Дух, от създанието на Твоята ръка! За да бъде очистен/а/ от всяко дяволско изкушение, та успешно да проживее в праведност, като се удостоява с пречестните Тайни на Единородния Твой Син и наш Бог, с Когото си благословен и препрославен, заедно с Пресветия, благия и Животворящ Твой Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас! Амин!

_______________________________________________

 Бележки и обяснения към молитвените текстове

 Молитвените текстове са преведени от блогъра, богослов и пубицист Цветан Диковски, с цел да бъдат ползвани от вярващи в Бога хора с християнско самосъзнание. 

Някои от болестните състояния в оригиналния текст са преведени смислово. Например „огница” е преведена с „треска” според указаното в речника, но може да се касае за болестта тиф, която времето на Христос и апостолите е била опасна и смъртоносна. На някои места за повишаване на телесната температура поради заболяване е запазена думата „огън”. От една молитва, част от правилото, отпаднаха думите „роб или свободен”, защото в днешно време са изгубени тяхната актулност и значение.

 1 – Цялото заглавие на Требника е „Малко Требниче, съдържаще разни черковни обряди, молитви за болни и поучения”, издава йеросхимонах Йоан, килия „Достойно ест” – Света Гора. Отпечатана е във Велико Търново, печатница на М. Иванов 1903 г. Книгата е библиографска рядкост.

 2 – тропар, кондак – кратки песнопения от църковното богослужение, които съдържат обръщение към Бога, към пресв. Богородица, към празнувания светия или някакво обобщено съдържание на празнуваното събитие. Нерядко текстът е с хвалебна насоченост, прославящ Бога, пресв. Богородица или делото на съответния светец или група светци. Често наричат тропара „химн на празника”.

 3 – разслаблен – парализиран. Речникът като цяло не уточнява, дали става въпрос, за боледувал от детски паралич или обездвижен поради друго заболяване. Излекуваният при къпалнята „Витезда”, може да се придвижва самостоятелно, макар да го прави с голямо усилие /Йоан 5 гл./. В евангелските повествования има описани случаи на разслаблени в много тежко състояние, които не могат да се придвижват сами, а се налага да ги пренасят други /Лука 5 гл./. Вероятно в някои случаи заболяването е включвало пълно обездвижване и загуба на речеви способности.

 4 – хром – куц, куцащ, куцукащ, накуцващ, човек с увредени крака, с възможни увреждания на тазобедрени или коленни стави, бедра, мускули и сухожилия на краката, глезени, ходила или пръсти поради травма, злополука, рана от оръжие, вродено или придобито заболяване, което им пречи да ходят нормално. Включва и хора, които се придвижват затруднено поради заболяване на гръбнака, което им пречи да движат пълноценно краката си. Речникът не уточнява, дали хром може да бъде човек с ампутиран крайник. В миналото такива хора са се придвижвали, като са си помагали с тояги, патерици и бастуни или са били пренасяни и превозвани. Такъв е споменатият евангелски случай на излекувания при Красни порти в Йерусалимския храм. Човекът е бил увреден по рождение и са го донасяли в храма да проси милостиня /Деян. 3-та  гл./.

четвъртък, 8 февруари 2024 г.

Един християнски поглед върху филма "Тайната" /''The Secret"/

Днес възгледът за позитивното мисене почти се е превърнал в религия. Изказват се мнения на високо – експертно ниво, пишат се книги, изнасят се сказки и беседи. За това, което се пише и публикува в интернет по темата нямам точна представа, но уеб-прастранството бъка от звани и самозвани гурута. Така религията на човекобога измества богооткровеното учение за Богочовека Христос. Така моралните критерии се размиват и всичко се обвързва със земното и материалното. Православната Църква не е излязла с официално становище, но това не бива да ни учудва. Статията излиза на части в сайта "Православна младеж". Не дочаках да публикуват всички части, затова ще ме извините за някои машинописни и други грешки.

 Преди повече от петнайсет години бях поканен на литературно четене. Една известна психоложка представяше своя стихосбирка. Стиховете не ме впечатлиха особено и според мен е по-добре, да ги чете в тесен семеен кръг. След като приключи с четенето, госпожата се ориентира към професионалното си поприще – психологията. В беседата имаше интересни моменти и мога да кажа, че отсях някои ценни неща. Към края на срещата обаче, психоложката препоръча: „Изгледайте филма „Тайната”, прочетете книгата „Физика на вярата” и това ви е напълно достатъчно. Не ви трябват черкви и попове.” Подразних се, разбира се, защото поне на мен Църквата ми е дала много в духовно отношение и нейното игнориране не би трябвало да става с лека ръка. Макар да имам критични забележки към клира, към някои колеги богослови и към доста обикновени християни, не смятам, че подобно изказване е допустимо.

Все пак изпълних препоръките. Намерих копие от филма „Тайната” и го изгледах, а по-късно си набавих и споменатата по-горе книга.

В следващите редове ще се занимая основно със съдържанието на филма, който съм гледал няколко пъти. Дори съм го препоръчвал на някои подбрани хора, за които сметнах, че може да им бъде от полза.

 Преди да продължа ще подчертая, че не омаловажавам труда на авторката и продуцент – госпожа Ронда Бърн, не се заемам да оспорвам опита на експертите, взели учестие в представянето на Тайната. Просто времето и натрупания опит ми дават основание, да изкажа мнение по съдържанието на продукцията. Не съм експерт от величината на онези, които участват във филма. Те изнасят лекции, явяват се по телевизията, пишат книги и пр. Тук ще се изкажа като християнин и ще се постарая да разгледам нещата обективно от християнска гледна точка. Няма да си хабя думите по адрес на психоложката, чието име ще ви спестя.

 Разбира се, скъпи читатели, филмът “Тайната” е вдъхновяващ, изпълва човека с ентусиазъм и го кара да се замисли над светогледа си, над живота си и да направи опит да внесе промяна. Няколко години след първоначалното ми запознаване с филма, ми подариха и книга със същото заглавие – „Тайната” и идентично съдържание.

Когато изгледах видеото, аз също бях изпълнен с ентусиазъм и оптимизъм, с надежди животът ми да се промени. От представеното във филма и прочетеното в книгата човек разбира, че чрез позитивен начин на мислене и елиминиране на негативните емоции може да промени живота си, да се излекува, да получи повишение в службата, ново жилище, нов автомобил, големи суми пари и пр. Ронда Бърн и експертите, представени във филма, учат хората да отстранят от мислите си всичко негативно, да се съсредоточат върху положителните емоции и върху това, което искат да получат, това, което искат да стане част от живота им. Във филма Тайната се представя от експерти: предприемачи, икономисти, специалистка по фън шуй, писатели, физици, медици и др. Това са личности, преуспели финансово, оздравели от неизлечими заболявания, успели да подредят живота си по най-добрия за тях начин.  Тайната, или Законът на привличането явно наистина работи. В сайта свързан с филма много хора изпращат своите лични истории. Книгата „Тайната” имаше и няколко продължения. В едно от тях специално са събрани случаите на хора, които са използвали методите описани във филма и книгите на госпожа Бърн.

Настройваш се позитивно, пожелаваш си ей това луксозно возило, мислиш за него всеки ден  и не след дълго го получаваш. Яко а?

Законът на привличането, представен във филма и описан в книгите, издадени от Ронда Бърн, със сигурност съществува. Описаните истории доказват, че нещата се случват. Настройваш се на вълната на това, което искаш да получиш, игнорираш мислите за това, което не желаеш, страховете си, притесненията, изпълваш се с вяра и надежда и ето, чудото се случва: Ти вече имаш исканото от теб повишение в службата, подходящия партньор, бленуваният автомобил, уютен дом, или след многократни опити на медиците да ти помогнат, най-после си се сдобил с рожба.

Самият аз мога да посоча примери от собствения си живот. Преди известно време си пожелах по-мощен компютър и след двумесечно разглеждане на списания с обяви, успях да си купя нужния и подходящ за мен. Разбира се, той не ми падна от небето, събирах парички левче по левче и си купих първо компа, после монитора, после по-хубав монитор. В нашия дом нямаме навика да пазаруваме на кредит и то само за да си набавим някоя луксозна играчка от типа  смартфон или лаптоп. Дори и по-дребните покупки са обмислени и внимателно преценени. Компютъра не е единичен случай. Мога да допълня списъка с още вещи, като започна от швейцарското ножче и свърша със зимното пончо и уестърн шапката към него. Ако се захвана да правя реклама на филма „Тайната” и на книгите на Р. Бърн, ще имам достатъчно аргументи в подкрепа на Закона на привличането.

 Като цяло светът се напълни с гурута и гурувци, които ни учат – как да се храним, как да общуваме, как да спортуваме, как да си подредим жилището според фън шуй, как да забогатеем и пр. Някои издават книги, други използват необятното интернет пространство. Гурутата на позитивното мислене също се нароиха. Вероятно повечето са чували за сър Джон Кехоу, който базира успехите и привличането на подсъзнанието. Той е само единица от плеядата учители, които ни учат да използваме потенциала си, за да си оправим закърпения бюджет, разклатеното здраве и пр. Имена няма да споменавам, само ще вметна, че и една провинциална юристка – нашенка издаде книга от сорта, в която раздава акъл на кило и дава примери от живота си.

Разбира се, аз нямам никакво намерение да оспорвам концепцията на филма и писаното в тези книги, от които съм изчел поне пет или шест. Нямам намерение да хуля и авторката на продукцията „Тайната”, защото вярвам, че тя с чисто сърце и най-добри намерения е създала филма и е публикувала книгите, единствено с цел да помогне и да промени живота на хората към по-добро. Освен това, представените примери за изцеление, забогатяване и прочее не подлежат на оспорване. При все това, цялата теория и практика на Тайната търпят критика, ако ги погледнем от християнска гледна точка.

Във филма има податки за това, че човек е образ и подобие на Бога. Православният християнин, ако и да е създаден по Божи образ, не се смята за вездесъщ и всемогъщ. Като цяло той възлага своето упование на Твореца, на Неговата закрила, на Неговата помощ. Евангелските думи: „Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите...” /Мат 7:7/ не съветват последователите на Спасителя да медитират, за да получат необходимото. Благата и всеки съвършен дар се получават от Отца на светлината. /Йаков 1:17/ Ако потърсим Вседържителя във филма „Тайната”, там Бог е доста обезличен. Като цяло Той съществува и се предполага, че е Личност, но функциите Му са ограничени до това, да изпълнява желания, по подобие на духа от вълшебната лампа на Аладин. Той може да бъде Бог, но може да бъде и Вселената и Космическият разум или просто Енергията. Християнският и в частност нашия Бог, Който е сътворил всичко видимо и невидимо, Който е Любов, Който промисля за създадения от Него свят, Който откликва на молитвите на ония, които Го търсят. /Евр. 11:6/ Този Бог в теорията за позитивното мислене и Закона на привличането като цяло отсъства. Мога само да предполагам, че Ронда Бърн принадлежи към някоя от многобройните протестантски, /наричащи себе си евангелски/, деноминации. Известно ни е, че всяка една от тях интерпретира Бога по свой начин. Във филма и книгите, които съм чел, авторката не споменава в какво вярва. Тя по-скоро дава възможност на експертите, които запознават зрителите с Тайната, да изкажат своя религиозен мироглед.

Разминаванията и противоречията между Тайната и християнството са налице дори само заради консумативния подход към живота и света наоколо. „Вселената” е „каталог”, от който можеш да си поръчаш нова кола, по-висока заплата и пр. Иисус Христос учи последователите Си да не си събират съкровища, които ги ядат молец и ръжда, а да си събират съкровища на небесата. /Мат. 6:19,20/ От евангелията и вековното учение на Църквата знаем, че животът не свършва тук, на земята, а продължава в друго измерение. Това, как ще продължим своето съществуване там, изцяло зависи от начина, по който живеем тук и отношенията ни с Бога и другите хора около нас. И ако използваме Тайната, за да си набавим перфектния стандарт на живот тук, а във Вечността бъдем обречени на нескончаеми мъки, каква ще ни бъде ползата?! „Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?” /Мат. 16:26/

Една от най-слабите страни на филма „Тайната” изплува, когато го погледнем от гледна точка на християнския морал. Това, което Бог е дал като основа в Десетте Божии заповеди, а Спасителят Христос е утдърдил в четирите евангелия, тук напълно се размива. Може да имаш сексуална връзка без брак, но всичко е наред, стига да се чувстваш щастлив. Може да си гей, но всичко ти е наред, щом околните те приемат. Може да се лакомиш и да печелиш милиони, като експлоатираш не само Тайната, но също труда и здравето на голям брой хора. Всичко е наред, ти си удовлетворен и щастлив, а Тайната работи в твоя полза. Може да се гоиш за сметка на хора, които съсипват живота си да работят за теб. Но това е техен проблем, не твой. Тайната работи, всичко ти е наред. Тук никой не те съветва да избягваш греха. Съветват те да благодариш просто ей така или на „Вселената”, която изпълнява желания като дядо Коледа. Дават като пример майка Тереза, но не като образец за безгранична любов и милосърдие, а като жена, която е имала положително мислене и позитивни послания.

 

Сигурно, ако мислехме достатъчно позитивно, нямаше да има нужда от болници, медицинска апаратура и доктори.

Определена част от филма се съсредоточава върху приложението на Тайната /Законът на привличането/ върху човешкото здраве. Примерът от живота на Морис Гудман е удивителен и вдъхновяващ. От напълно парализиран и прикрепен към поддържаща апаратура човек, той се връща към пълноценния и нормален живот. Същото мога да кажа и за примера с изцелението на неговата съпруга от рак, както и някои други случаи, представени във филма. Ако мислиш и говориш за болести, привличаш болести. Ако се съсредоточиш върху здравето – си здрав, бодър и със свеж дух. И аз мога да кажа, че съм виждал хора, които говорят за болести и съответно боледуват от едно или повече заболявания. Все пак, да кажеш, че болестите идват вследствие на негативно мислене и отрицателни емоции, е известно елементаризиране на нещата. Болестите не са резултат само от негативно мислене и от стрес, както се споменава във филма. Древният лечител Хермес Трисмегист* извежда като притцип, че няма болест без причина. А причините могат да бъдат бактерии, вируси, гъбички и други ендопаразити. Причините могат да бъдат физически травми, причинени от удари, падания и наранявания. Причините могат да бъдат вредни навици като злоупотреба с алкохол, цигари и други вредни вещества. Причините могат да бъдат небалансирано хранене, обездвижване и пр. Още Хипократ /V – ІV в. пр. Хр./ е смятал, че греховете и преяждането са част от основните причини за болестите. А това се потвърждава и от евангелията. Знаем, че Иисус Христос неведнъж лекува като прощава грехове. /Мат. 9:5; Лука 5:17-26/ Освен, че греховете могат да увредят здравето на човек, евангелското повествование указва, че човек може да се роди с увреждания като следствие от греховете на родителите си. /Йоан 9:2/ „Платата, що дава грехът е смърт.” /Рим. 6:23/ Тоест, греховете могат не само да увредят здравето ни, но да го съсипят до такава степен, че изходът да бъде летален. Грехът се лекува чрез покаяние, но във филма „Тайната” никой не съветва да се покаем за греховете си, никой не ни препоръчва да се борим с греха.

Греховете съсипват живота ни във всяко едно отношение. В един документален филм ги наричат „главната заплаха за нашата цивилизация”. Те не само увреждат здравето ни, но могат да доведат до природни катаклизми, бедствия, аварии, катастрофи. Намерени са археологически находки, които потвърждават факта, че е имало потоп, за който се разказва в Стария завет на Библията. /Битие 7-ма глава/ Причината за потопа е тоталното морално разложение и упадък на нравите по цялата Земя. Съвременни археологически разкопки са открили градовете Содом и Гомор, унищожени от Бога вследствие греховете на техните жители, между които спадат полови извращения и сексуално насилие. /Битие 19-та глава/

Ако някой ми каже, че това бедствие е следствие от негативно мислене, най-малкото ще го наругая.

Някои от експертите във филма твърдят, че с негативния начин на мислене може да привлечем автомобилна катастрофа, злополука, пожар или друго локалнло бедствие. Твърдят го най-отговорно и убедително, вероятно изхождайки от собстен опит. Това, че човек с негативния си начин на мислене може да предизвика авария или повреда, съм го виждал с очите си. При все това, не може да се смята, че злополуки и аварии следват основно от негативния начин на мислене. По никакъв начин не могат да ме убедят, че всички пострадали от земетресенията в Турция и Сирия, както и от десетки природни катаклизми, са имали негативно мислене и са очаквали да се случи бедствие. В едно свое изказване пред учениците си Христос говори за злополука със Силоамския водоем, при която загиват осемнайсет души, както и за галилейците, понесли гнева на римския управител Пилат: „Но ако не се покаете, всички така ще загинете!” /Лука 13:1-5/ Библията ясно указва, че грехът може да доведе до бедствия, аварии, злополуки и природни катаклизми. И в случая няма особено значеиие, доколко потърпевшите мислят позитивно или негативно. Резултатът е налице.

Що се отнася до доброто здраве, то не би могло да бъде резултат само от позитивно мислене. Ако си мислим само за това, че сме здрави, а в същото време се наливаме с алкохол и пушим, дали това е достатъчно?! Според изследователите на уелнес, тоест принципите за постигане на перфектно здраве и благополучие, са нужни балансирано хранене, чести спортни занимания, да се освободим от стреса, да избягваме физически претоварвания и пр. От собствен опит мога да кажа, че добро здраве, се поддържа с помощта на бягане, колоездене, физически упражнения и здравословен режим на хранене. При това болести не ми бяха спестени. Не ме подмина и ковид, макар че се постарах да мисля позитивно и да го избегна. Последствията бяха крайно негативни и ми оставиха последствия за цял живот. Мога да уверя читателите, че се стараех през цялото време да възприемам себе си като млад и здрав човек, макар да усещах някои здравословни неуредици. Явно само с позитивно мислене не става. Така или иначе се наложи лекарска намеса и съм признатнелен на всички, които ме подкрепиха в този преломен момент. Признателен съм и на лекаря, който ми върна радостта от живота. И няма как да бъде другояче.

Могат да бъдат изброени стотици случаи, когато чудото се е случило по Божи промисъл, но чрез грижливата ръка на лекаря или чрез дълготрайно, ефикасно лечение от квалифицирани специалисти. Това не опровергава Закона на привличането, но дава повод за размисъл, върху неговите принципи на действие.

В този ред на разсъждения мога да приведа и анотацията в началото на книгата „Тайната”. На една от първите страници е отпечатано, ако си болен или неразположен да потърсиш помощ от квалифициран медик. Авторката и издателството не носят отговорност ако се опитваш да се самодиагностицираш и самолекуваш, защото книгата е публикувана основно с образователна цел.

Пиша това, не за да опровергая Закона на привличането. Просто не можем да разглеждаме един вселенски закон, като го изолираме от всички останали. Без съмнение той е част от живота ни, така, както гравитацията, но той не е единствения закон на който ние и светът около нас сме подвластни. В евангелията са дадени и други примери, които указват, как вярващите хора могат да получат някакви материални или духовни блага. „С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери” /Мат. 7:2/ Тоест, нещата, които в определен момент получаваме, може да дойдат вследствие на това, че сме извършили добро дело или сме помогнали на някого. Но по същия начин може да ни постигне и заслужено възмездие. „С какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени.” /Мат. 7:2/ Физичните закони са вложени от Твореца още при Сътворението на света. Моралните закони са дадени на хората под различни форми и откровения, като основният и най-авторитетен източник е християнското Свещено писание. И едните и другите са вечни и всяко противопоставяне води до наказания, катаклизми и разнообразни негативни последствия. Без съмнение един от вложените от Бога закони в Творението, е Законът за привличането. Но и той трябва да се използва с добри намерения и цели.

Не само Православието, но и всички християнски изповедания препоръчват молитвата като начин да поискаме нещо от Бога.


Нито в Библията, нито някъде на друго място в църковната литература е писано, ако искаме да получим нещо или имаме някакви нужди, да медитираме. Християнинът проси това, което му е нужно от Бога в молитва. Като цяло препоръките са, да искаме най-насъщното /Мат. 6:11/ и нищо, което би представлявало лукс или излишество. В православната традиция е залегнало, когато се молим да получим нещо материално от Бога, да казваме в края на молитвата: „Да бъде Твоята воля!” Такъв пример ни е дал и Спасителят в Господнята молитва и в Гетсиманската градина.  /Мат. 26-та гл.; Марк 14-та гл./ Защото може това, което сме поискали, да бъде вместо за наша полза, за наша вреда. А материални придобивки, които могат да ни навредят не липсват. В това число влизат крупни суми пари, луксозен автомобил, интимна връзка и други подобни.

По-горе споменах, че и аз съм си мечтал за разни неща, разглеждал съм ги в списания и уеб-сайтове и след време съм ги получил. Придобивките, промениха по някакъв начин живота ми, но не ме направиха по-щастлив. Хората често си мислят, че когато се сдобият с бленуваната къща, парична сума, кола и пр. ще бъдат щастливи. Но опитът опровергава това. Наистина, за кратко време те се чувстват удовлетворени, но скоро чувството се стопява и ги връхлитат отново старите проблеми, стресът, душевният дискомфорт. При все това всички масово се стремим да трупаме вещи. Жилищата ни не могат да поберат всичко, което сме събрали. Но радостта от новата придобивка е мимолетна. Е, нищо. На следвищия ден си купуваме нова дреха, симпатична вазичка, нов смартфон и пр. И сме щастливи от ден до пладне.

Като цяло християнството е религия на радостта. Но радостта и щастието не от трупането на вещи, а от възможността да придобием Царството небесно. И то не само след физическата ни кончина, но още тук на земята, защото Царството небесно е вътре в нас, в нашите души и сърца. /Лука 17:20,21/ Иначе пътят ни може да бъде доста трънлив и неравен, изпълнен с лишения, оскърбления, падения. „В света скърби ще имате, но дерзайте, Аз победих света...” /Йоан 16:33/ Христос не обещава на последователите си земно щастие, материално изобилие и безоблачно съществуване. Напротив, учениците Му са гонени, бити, затваряни, отритнати от обществото. Немалко от тях завършват живота си мъченически. Но първите християни не търсят земното щастие и благоденствие. Всички те търсят Божието, Христовото, вечното, това, което е полезно за спасението на техните души.

В противовес на мненията на експертите ще кажа, че знам за доста финансово и материално преуспели хора, но не благодарение на Закона на привличането, а вследствие на кражби, злоупотреби, корупция, пране на пари, укриване на данъци в големи размери и пр. Те, разбира се, един ден ще бъдат изправени пред Божия съд, но днес са между силните на деня и хората им се кланят заради тлъстите банкови сметки.

 

Познати лозунги от близкото минало - копнеж за безоблачен живот и мирен труд.

Някои от експертите, представени във филма „Тайната” смятат, че като правим антивоенни демонстрации, предизвикваме войни. Буквално, като казваме „не на войната”, ние привличаме война. Това го отнасят и към други световни проблеми, като насилието, наркотиците, глада и пр. Не мога да се съглася с това, както и с мнението, че войните са следствие от негативното мислине на определен брой хора. Зад всяка война стоят предимно икономически интереси на заинтерсовани кръгове. Имало е войни на идеологическа и религиозна основа, но и зад тях пак са стояли икономически интереси, борба за власт и надмощие. Като цяло, от векове на планетата ни владее правото на по-силния и по-добре въоръжения. Експертите от филма едва ли си дават сметка, защото повечето от тях са виждали военни действия основно по телевизията и на кино. Но ние тук десетилетия наред живеехме в страх от нов военен конфликт. Немалка част от детството и юношеските ми години, както и задълженията ми в редовете на въоръжените сили минаха под булото на студената война. Издигахме лозунки „Ние сме за мир!”, крещяхме го по манифестации, пишехме го по тетрадките си. Лепяхме афиши с думата „Мир!”. Рисувахме гълъби с маслиново клонче в човката като символ на мира. И в същото време България, както и другите страни от Източния блок, трупахме смъртоносни оръжия. Държавите зад „желязната завеса” по нищо не ни отстъпваха. В някакъв момент от съвременната история се оказа, че държавен суверенитет било, да притежаваш ядрено оръжие. А точно тези, които си го позволиха, в момента са най-голямата заплаха за световния мир. А със средствата, хвърлени за ядрени ракети, атомни подводници, бронирани кораби, самолети, самолетоносачи и други оръжия, вероятно биха могли да бъдат решени глобални световни проблеми като глада, замърсяването на околната среда, онкологичните заболявания и ред други. Няма как да ме убедят, че за да няма войни по света е достатъчно да крещим: „Мир! Мир! Мир! Искаме мир!!!” Просто всички жители на планетата Земя, трябва да приемат в сърцата си заветите, които ни е завещал Спасителят Христос. А това е много трудно, защото хората обикнаха мрака повече от светлината. /Йоан 3:19/

Мадитацията е част практиката на източните религии и секти на източна основа. Заниманията с нея могат да бъдат пагубни, както за християни, така и за представители на всички религиозни общности. 

Във филмовата продукция експертите съветват хората, които искат да внесат промяна в живота си, да медитират. Медитацията е неизменна част от будизма и повечето източни религии. Среща се и в някои западни религиозни учения на източна основа. В контекста на религиозните доктрини тя се разглежда като средство за освобождаване от негативна карма**, за енергийно пречистване, за постигане на „духовно просветление” и пр. С убедителна сигурност мога да кажа, че медитация с повтаряне на мантрите*** „Ом” и „Аум”, е сигурен начин да повикаш дявола, да ти се качи на главата. Същото е валидно и за други мантри, използвани от „духовни” учения на източна основа. Затова хората, които гледат филма и четат книгата „Тайната”, както и други бестселъри от този род, трябва много да внимават. Ако става въпрос, само да си мечтаем за това, което желаем и да се изпълним с положителни емоции, в това няма нищо лошо. Ако навлезем в дълбиинте на източните религии, може да се удавим и да изгубим здравия си разум. В интернет могат да бъдат намерени немалко статии на английски и на руски език за негативните последствия от медитацията, но като цяло инструкторите по йога и други практики включващи медитация, дори и да знаят за тях, ще премълчат. Защото ще си изгубят адептите, защото ще им замине репутацията и най-вече, защото ще им съсипе бизнеса. Ако някой ми възрази, че това са единични случаи, бих му отговорил, да внимава, той да не стане следващата единица. Образовани свещеници и православни богослови също говорят за вредата от медитацията и източните „духовни” практики, но биват обвинявани в нетолерантност, клерикално мракобесие и други от сорта. Според психолози и психиатри се случва медитиращите да чувстват вътрешен дискомфорт, но да го пренебрегват. Случва се и техните „учители” да им обясняват, че това е временно и ще премине. Медитацията се препоръчва по сайтове, вестници и списания за подобряване на паметта, за увеличаване на концентрацията, за постигане на по добри резултати в учението, за овладяване на стреса и пр. Интернет бъка от образователни статии и снимки на усмихнати мъже и жени вглъбени в медитация. Има и немалко книги издадени по темата. Препоръчват я инструкторите на практикуващите бойни изкуства, Рейки, Йога, както по и други спортни занимания и „терапевтични” практики. Никой не се съобразява с това, че всеки човек е с различни възможности. Медитацията е противопоказна за хора с психични разстройства и трайни, нелечими душевни заболявания. Освен това, ще добавя, че лично познавам хора, стигнали до психиатър вследствие на занимания с източни практики и медитация. Това е напълно в духа на апостолските думи: Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но няма ли да бъда аз обладан от нещо.” /1 Кор. 6:12/

 С убедителна сигурност немалко от гурутата на позитивнотно мислене си имат своите, ако не финансови, то здравословни, емоционални и семейни проблеми. Разбира се, те няма да ги покажат пред целия свят, а и това не е добро за техния бизнес. Робин Шарма, автор на бестселъра „Монахът, който продаде своето „Ферари””, си бръсне главата, за да не разберат читателите, че е започнал да остарява. Щото в книгите си раздава акъл, как хората да запазят здравето и младостта си. Сър Джон Кехоу, когото съм гледал по Българската национална телевизия, също е застарял и от пръв поглед личи, че здравето му не е на висота. И тези двама не са единствените. Сбръчкани, побелели, оплешивели, скрили посивелите коси под луксозна боя, невротизирани, напълнели и пр. са и повечето от експертите, които представят Закона на привличането в едноименния филм. Никой от нас не може да направи един косъм от главата си бял или черен /Мат. 5:36/, подчертава Спасителят Христос.

Сигурен съм, че ще могат да бъдат приведени хиляди примери, при които Законът на привличането не е сработил и се е наложила лекарска намеса или болният е починал скоропостижно. Убедително  могат да бъдат добавени и примери, при които въпреки положителната настройка, визуализации и прочее, хората не са получили това, за което са бленували. Вероятно, защото Бог е промислил за тях нещо друго, по-добро и по-полезно.

Православието може да представи стотици примери на изцеления вследствие на вярата, на молитвата, на Божията помощ, на действието на чудотворни икони и пр. Но чудесата не са главнотно и основното в християнството. Тук на първо място са спасението на душата, избавянето от  властта на тъмните сили и придобиването на Царството небесно.

 Иначе от филма „Тайната” има какво да се отсее. Да избягваш негативните емоции, които те съсипват и разболяват. Да не мислиш и говориш за болести. Да не занимаваш другите с проблемите си. Да благодариш /на Бога/ за всичко духовно и материално, с което те е надарил. Добро и полезно е да вложиш положителни мисли и емоции, за да укрепиш семейните взаимоотношения. Добре е да виждаш положителните черти и качествата на своя партньор, на децата си. Струва си да покажеш на спътника в живота ти, колко го цениш и обичаш. Полезно и спасително е да проявяваш милосърдие, да помагаш на по-бедните, на по-слабите, на отритнатите от обществото. Има и други неща, които могат да ни бъдат полезни и всеки може да отсее за себе си. Все пак, скъпи читатели, може да извлечете полза от филма „Тайната”, защото е изпълнен с позитивни послания и има какво да научите от него. Но не подражавайте!

И на първо място не забравяйте за Бога, за Христос и за това, което Спасителят ни е завещал като принципи за етика и човешки взаимоотношения! Не забравяйте, че макар да сте създадени по Божи образ, извън Църквата няма спасение!

 Дали ще получиш нужното повишение в службата, автомобила, новото обзавеждане за кухнята, това не е свързано нито с щастието, нито със спасението. Щастието е състояние, което можеш да имаш независимо от материалните придобивки. Има хора, които живеят в тръстикови жилища, нямат смартфони, нито телевизори, нямат дори ток. При все това, те и техните деца са по-здрави и се чувстват по-щастливи и обичани.

 Поне аз смятам, че не може да има щастие без любов, но хората затънали в блатото на материалното, са изгубили понятие за любовта. Те и на нея придават облик подходящ за техния плътски и консумативен начин на мислене. А най-точното определение за любов е поместено в посланието на св. апостол Павел до Коринтяни. /1-во послание до Коринтяни 13-та глава/

 Дали ще просите нужното ви от Бога в молитва, или ще се отдадете на мечтаене, това вие ще изберете сами. Църквата и Библията учат, че начинът е молитвата. При все това, християнството не ти забранява, да се усамотиш и да си мечтаеш, за нещата, които искаш да получиш. Християнството не те ограничава, да разглеждаш каталози и уеб-сайтове с нещата, които желаеш. Християнството не отхвърля съществуването на определени принципи и закономерности, един от които е Законът за привличането. Хубаво е и ако наистина получиш желаното – примерно нужна сума пари за лечение, по-добра заплата, по-хубава и добре платена работа.  Учението на Църквата не отрича това.

 Като цяло Бог не забранява на хората да бъдат богати. В Библията са представени примери от Стария завет, в които библейските патриарси и десетки други са били заможни, имали са големи стада добитък, известен ресурс от сребро и други скъпоценни метали. Имали са и подчинени хора – слуги и роби, които са работели за тях. След настаняването на юдеите в Ханаан, също има немалко хора, които владеят големи площи ниви и лозя, живеят при висок за времето си стандарт. Между заможните са първите царе на Израил – Саул и Давид. Някои от апостолите също са имали семейна собственост – безпалубни риболовни кораби и прилежащ инвентар, с които са се препитавали. Владеенето на определени занаяти също се е смятало за добро положение в обществото. По онова време критериите за богатство, кариера и престиж са били по-различни от съвременните. Имало е и християни, които са били финансово преуспели, на високи длъжности в римската империя, земвладелци, предприемачи и др. Те често са подпомагали материално по-бедните и малоимотните си събратя. Ако и на определени места Спасителят да съветва последователите си, да раздадат имотите си /Марк 10:21,22/, не всички са го направили И то не защото са нямали вяра. И тогава времената са били тежки и несигурни, а римският гнет ги е правел още по-тежки. Християнството не отхвърля материалното благополучие. То по-скоро цели да предпази хората от привързване към земното, преходното, плътското, греховното. Защото, където е съкровището ни, там е и сърцето ни. /Мат. 6:21/ И ако сърцето ни е привързано към автомобила, мебелите, парцалките и луксозните джундурии, дали това няма да провали спасението на душите ни?!

След като за пореден път изгледах филма „Тайната” и започнах да пиша този материал, се сетих за една кратка, но много съдържателна молитва. С нея смятам и да завърша: „Доброто, Господи, дай ни го, дори, да не сме го искали, а злото отдалечи от нас, дори да сме се молили за него!” Благодаря ви, че прочетохте статията ми!

___________________________________________

 

* Хермес Трисмегист – философ и лечител, живял в древен Египет преди Христа. За времето, по което е живял и починал има противоречия между историците. Споменава се в произведенията на някои ранни християнски апологети. Смята се, че на базата на негови трудове е основано учението херметизъм. От запазени устни предания се счита, че заради своите постижения в науката е сравняван с божеството Хермес. Трисмегист от гръцки означава трижди велик. Историческите сведения за него са противоречиви. Приписват му създаването на седем основоположни принципа. Единият от тях гласи „Няма следствие без причина и всяко следствие има своята причина.” Без съмнение от медицинска гледна точка, това се отнася и за болестите.

 ** карма – движение, действие, дело и др. Религиозно вярване свръзано с причината и следствието, от което се заключава, че нещата, които ни се случват са в резултат от наши действия по време на сегашния ни живот или в други прераждания /превъвлъщения, реинкарнации/. Съществува негативна и позитивна карма, които се смята, че са следствие от наши негативни, респ. положителни мисли, намерения и действия. При все това понятието карма има интерпретации в различните източни религии.  Ограничавам се с това общо определение, но по темата може да се напише цяла студия.

 *** мантра – от санскрит освобождаване на ума. Различни срички, думи, словосъчетиния, които целят /според религиозното учение/ да освободят ума. Мантрите са част от практиката на йогите, но и на други учения на ведическа и източна основа. Според мненията на специалисти някои мантри като „Ом”, „Аум” и др. могат да възбудят действито на висши нечисти сили и не се препоръчват на кръстени в Православието.