събота, 27 юли 2013 г.

Писмо до омбудсмана на Р. България

Това е писмено запитване до омбудсмана на Република България 
изпратено по електронната поща.  За да бъда честен пред читателите си 
и с уважение към омбудсмана г-н Константин Пенчев, ще кажа, че след известно 
време получих отговор на запитването си. В него по-голямата част г-н Пенчев 
ми обясняваше, какви са религиозните права на гражданите. В края на писмото
 си ме уверяваше, че не е давал разрешение на "Свидетели на Йехова" да 
безпокоят хората по домовете им с цел религиозна пропаганда. Това явно 
показва, че емисарите от общността си послужиха пред общинското 
ръководство с нагла лъжа. Можем да си представим, доколко може да се 
разчита на тяхната лоялност и почтеност.

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОМБУДСМАН,
 
На 25-ти юни 2013 година в сградата на общинска администрация 
Бяла Слатина дойдоха висши емисари на религиозната общност 
“Свидетели на Йехова” с искане за законна регистрация на 
територията на общината. 
В Районно Управление “Полиция” вече има жалби срещу тяхната 
пропагандна дейност, която се извършва с нежелани посещения по 
домовете в разрез с правата на гражданите на общината. Затова и бе 
повдигнат въпросът за човешките права и това, че техните емисари 
нямат право да безпокоят белослатинци по домовете. Единият от 
двамата отговори, че “Свидетели на Йехова” са отправили запитване 
до Вас и са получили отговор, че такава пропаганда е законна и не 
нарушава ничии права. Искам да зная истината, тъй като представители 
на тази общност нерядко лъжат, а често нарушават и българските 
закони. 
 
Моите въпроси са следните: 
Вярно ли е, че “Свидетели на Йехова” са получили такъв отговор от 
Вас – че могат да звънят по домовете на хората, да им пускат списания
в пощенските кутии, че могат да извършват пропаганда на всяко място, 
по всяко време и че това е напълно уместно и законно?
Ако гражданите пишат жалби против подобна дейност до различни 
институции, кой ще защити техните права и каква е Вашата позиция в 
тяхна защита?
В случай, че наистина Вие сте им дал такъв отговор, ще поемете ли 
отговорност, ако разгневени граждани стигнат до физическа 
саморазправа с въпросните емисари и някой от тях пострада?
 
Моята позиция е следната:
Смятам, че в дома ми могат да ме безпокоят само хора, които добре 
познавам и то най-вече с предварителна уговорка! 
Смятам, че пощенската ми кутия служи, за да ми донасят моите 
абонаментни вестници, списания и писма и че може да се ползва само 
от пощальони и куриери! 
Смятам, че “Свидетели на Йехова” със своята дейност, насаждат 
религиозен антагонизъм срещу традиционното българско Православие. 
Смятам, че никой не може да ми натрапва учението на своята общност 
въпреки всичко и да ми натяква, че това е “истината”.
Смятам, че трябва да се променят законите в защита на гражданите 
на Република България, а не в угода на чуждоземни религиозни 
мисионери. 
 
Това запитване ще бъде качено на страницата на личния ми блог! 
Там ще отразя, дали съм получил отговор от Вас!
 
Бяла Слатина
27.06.2013 г. 
 
                                                                С УВАЖЕНИЕ: Ц. Диковски