петък, 25 декември 2009 г.

Двайсет и седми декември - Свети първомъченик и архидякон Стефан

Този материал беше написан като проповед за празника на свети първомъченик и архидякон Стефан. След това малко го преработих и го качих в "Национална мрежа за хора с увреждания".

От библейската книга Деяния на светите апостоли знаем, че в първите дни от създаването на Църквата всички християни живеели в пълно разбирателство помежду си и в пълна хармония. Учениците на Христос непрестанно проповядвали благовестието и към общността се присъединявали все повече нови членове. Мнозина отивали и продавали нивите си, като донасяли парите на апостолите, за да бъдат употребени за общото благо. Храната и другите материални блага се разпределяли на всекиго според нуждите. Всички с благодарно сърце се събирали и преломявали хляба на своите вечери на любовта. В същото време юдейските първенци и свещеници със завист виждали разрастването на малката община. Първоначално смятали, че като предадат Иисус Христос на разпятие, ще прекратят спасителното Му дело. Сега, когато виждали успеха на християнството, те преследвали, затваряли, наказвали, но с нищо не можели да спрат новото истинно учение.

Учениците на Спасителя давали всичко от себе си и за проповедта, и за организираната благотворителност. В един момент се надигнал ропот. Покръстените измежду елинистите се оплакали, че на техните вдовици дават по-малки дажби. Апостолите разсъдили, че не е редно да изоставят най-важната дейност – проповедта на благовестието и да се грижат за битовите проблеми. След кратко съвещание взели решение да поверят грижата за трапезите на седем души дякони, или казано на съвременен български език – служители. Те избрали седмина изпълнени с мъдрост и благочестие, възложили ръце, за да слезе върху им Дух Свети и поверили в техни ръце отговорната задача за разпределението на храната и подготовката на трапезите. Пръв между седмината бил Стефан – мъж изпълнен със силна, искрена и чиста вяра, ревностно отдаден на своето служение. Освен че подготвял общите благотворителни трапези, той проповядвал и често влизал в спор с юдейските законоучители. Като цитирал пророчествата за идването на Месия, дяконът доказвал, че именно Този е очаквания Помазаник. Проповедта му се допълвала и от извършени чудеса, защото Бог го дарил с чудотворна сила. Евреите наричали него и останалите християни разорители на Мойсеевия закон и не спирали преследването срещу тях. Веднъж след спор с евреи от синагогата на Либертинци именно по такова обвинение първенците използвали лъжесведетели, които да свидетелстват срещу Христовия служител. Те подбудили народа да залови Стефан и го завели на съд пред Синедриона – върховнвия съдебен орган по онова време. Но въоръжен с вяра и благодатта на Светия Дух дяконът се превърнал от обвиняем в обвинител. Той цитирал прочествата от Стария завет за идването на Месия. В своите изобличения, не само доказвал, че Иисус е Христос, но изобличавал законниците, за това, че техните бащи винаги са нарушавали Мойсеевия закон, че винаги са се противили на истината и накрая те самите – техните наследници са предали на разпятие именно дългоочаквания Спасител. Проповедта му завършила с думите: „Твърдоглавци, ... вие всякога се противите на Светия Дух, както бащите ви, тъй и вие. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предвъзвестиха идването на Праведника, Чиито предатели и убийци станахте вие сега!” /Деян. 7:51, 52/ Книжниците, юдейските свещеници и законници скърцали със зъби от гняв и ярост. В този момент Стефан, както стоял в двора на Синедриона погледнал нагоре и видял Иисус от дясно на Славата Божия. Той се обърнал към своите съдници и казал: „Ето виждам небесата отворени и Сина Човечески да седи отдясно на Бога.” /Деян. 7:56/

Юдеите яростно закрещяли, грабнали го и повели извън града, където започнали да хвърлят върху него камъни. Стефан понасял ударите и се утешавал с молитва: „Господи Иисусе, приеми духа ми!” /Деян. 7:59/ Миг преди да издъхне вдигнал очи към небето и извикал: „Господи, не им зачитай тоя грях!”

Злостните убийци захвърлили тялото му извън града, за да го изядат лешояди и кучета, но един законоучител на име Гамалиил го прибрал и погребал в своето имение. Чак след векове, през 415 година, след като били открити по чудотворен начин мощите на свети архидякон Стефан, християните ги извадили от гроба и положили в църквата на Сион.

Наричаме го архидякон, защото той е поставен от апостолите за пръв измежду седмината служители дякони. Той е и първият повярвал, който приел мъченическа смърт за християнската вяра, затова го зовем още първомъченик.

Свети апостол и евангелист Лука не описва възрастта му, нито ръста, нито цвета на косата и очите му. Но пише за него: „Лицето му беше като лице на Ангел.” /Деян. 6:15/ Това е ясно свидетелство за вътрешната духовна чистота на светия мъченик. Всички събития от неговия живот, описани в Библията са достойни за подражание, но най-силно впечатление прави неговата кончина с молитва за безмилостните му убийци.

Когато нас някой ни оскърби или нарани духовно, ние най-често започваме да дишаме гняв и злоба срещу него, склонни сме да го наругаем, да вдигнем скандал, да му обърнем гръб и никога повече да не му проговорим. Ако този човек е враждебно настроен срещу нас, ние сме склонни да го мразим до последния си дъх. А Христос ни е завещал да обичаме враговете си... /Мат. 5:44/ Трудно и почти невъзможно е, когато някой ни напада, обижда, мрази, ние да му отвърнем с добро. И все пак ето пред нас се разкрива примерът на един доблестен Христов воин. Под градушката от сипещите се върху му камъни, никой не чул ругатня, хула или проклятие. Нима не го е боляло, нима не е осъзнавал, че умира?! Напротив, много добре е съзнавал всичко, което се случва! Но въпреки това, любовта му е била толкова безграична, че дори в последния миг, думата му е била молитва за неговите мъчители.

Без съмнение, има на какво да се поучим от неговия пример! Ние често се гневим на хората около себе си за незначителни неща, за дреболии. Трудно преглъщаме казаната накриво дума. Ако и да нямаме духовните сили да бъдем като свети архидякон Стефан, то можем да простим лошата дума, оскърблението и да не се гневим на ближните си за незначителни неща. Ако нямаме сили да обикнем враговете си, можем поне да не ги мразим. Защото омразата, завистта, гнева и всички негативни чувства разяждат преди всичко нашите собствени души. Нека се научим да прощаваме на хората, за да може и нашите грехове да бъдат простени. Именно така ще бъдем достойни за нашия Господ и за името християни!

Първоначално дяконите помагали за подготовката на благотворителните трапези, но както знаем това са първите литургии в историята на Църквата. В по-късно време, светите отци отделили тези благотворителни трапези от Литургията, защото мирът и любовта между християните започнали да отстъпват на някои негативни явления. Дяконите започнали да помагат при различните тайнства и обреди. Така е останало и до наши дни. Свети архидякон Стефан се изобразява на иконите облечен в дяконски одежди – стихар и орар, и с кадилница в ръката. Можем да го видим върху иконостасите на православнвите храмове изобразен на царската икона върху южната врата. На днешния ден освен тези, които носят имена Стефан, Стефка, Стефана и др. празнуват и Венцислав, Венцислава, Венета, защото стефанос в превод от гръцки означава венец. Нека е честит празника на всички именници и на всички православни християни!

вторник, 22 декември 2009 г.

Вера и образование: пора мирится

Ету статию я послал на сайте "Православие БГ" октября 2009 году, редактор Андрей Романов сделал етот перевод и поднял его на рускую версию сайта!

Прошло немало времени с того далекого 1997 года, когда впервые в начальных классах общеобразовательных школ стал преподаваться предмет “Религия”. В начале факультативно, а затем в некоторых местах и в обязательном порядке. За эти годы были высказаны различные мнения, опубликованы десятки статей, касающихся его обязательного введения.

Мнения высказывали духовники, эксперты, педагоги, инославные, иноверцы, родители. Некоторые из них совпадали, некоторые расходились. Говорят, что мнение родителей не компетентно, но и оно имеет значение как отголосок мнения общественного. Что касается меня, то я бы больше всего хотел, чтобы христианские нравственные ценности были неделимой частью жизни молодого поколения. И все же я ясно осознаю, что для того, чтобы религия стала обязательным предметом, необходимы кардинальные изменения в образовательной системе, в учебных планах и программах, а также в содержании учебного материала.

Для наглядности воспользуюсь примером из моей практики. Когда я стал преподавателем религии, все еще не было учебников, пособий для учителей и вспомогательной литературы. Пришлось самому пересказывать библейские события. Я старался сделать этот материал доступным и интересным для детей. На одном из первых уроков – о сотворении мира, – когда я рассказывал, как Бог изваял человека из глины, как вдохнул в него дыхание жизни, один ученик поднял руку и прервал меня: “А нам учительница сказала, что человек произошел от обезьяны”. Вот так произошло первое столкновение между христианским мировоззрением и преподаваемой десятилетиями дарвиновской теорией происхождения видов. Ни в коем случае я не имел права сказать, что учительница сказала неправду, ибо это было бы ударом по ее авторитету. Но надо было защитить и то, что было содержанием моего урока. Я сумел выйти из ситуации ценой небольшого компромисса, причем защитил и авторитет этой учительницы, и свое мировоззрение. Все еще не знаю, собственное ли мнение она выражала, или это было включено в материал по естествоведению, потому что за эти десять лет министерство образования внесло много перемен в программы. Несомненно, что в обоих случаях вина не на ней. Образовательная система, отрицающая существование Бога, все же должна как-то логически объяснить происхождение человека. Но это не единственный прецедент. Я сам в качестве внештатного учителя истории преподавал в VІІІ классе теорию Дарвина о происхождении человека от обезьяны. Таково было содержание учебника и я должен был его придерживаться. Меня приглашали на открытые уроки литературы по теме “библейские легенды и мифы”. Еще тогда, накапливая опыт, я понял, что новый образовательно-воспитательный предмет “Религия” нужно связать в одно целое со всеми остальными учебными дисциплинами.

Это ставит серьезно и ответственно следующий вопрос: образовательная система должна признать существование Бога. Я многократно слышал возражения со стороны учителей и других кадров: Нельзя ввести изучение религии для всех, потому что наше образование светское! Более десяти лет тому назад доктор В. Кожухаров убедительно доказал, что светское образование не отвергает тотально веру человека в Бога. Оно просто вне юрисдикции Церкви и подвластно государству. Но здесь мы сталкиваемся не столько с научным потенциалом, сколько с экспертами, выросшими и воспитанными в эпоху реального социализма. Этим кадрам бесконечно трудно примириться с признанием высшего Существа, Первопричины всего остального в нашем видимом мире. Считая, что базируются на научных основах, они тиражируют гипотезы и теории, отвергнутые и отброшенные современной наукой. Пока одни седят в канцеляриях и занимаются бумагами, другие проводят сутками время в лабораториях, организуют экспедиции, ищут, измеряют, сравнивают, получают новые знания и нередко опровергают более старые. Вопреки утверждениям некоторых личностей, что наука отвергла существование Бога, оказывается, что различные точные науки и исследования доказывают, что Он в основе всего. К сожалению, это нередко не находит отражения в содержании учебного материала.

Многое из того, что несколько лет тому назад считалось неопровержимыми теориями, сегодня на базе научных исследований уже доказано несостоятельным. Одна из проблем состоит в том, что кадры системы образования не всегда сравнивают содержание учебников истории, биологии и других дисциплин с содержанием предмета “Религия”. Так, например, какой-нибудь преподаватель истории старого поколения вполне может заявить, что описанный в Библии потоп – миф, вопреки найденным археологами доказательствам в Месопотамии и других частях мира этой глобальной экологической катастрофы.

Более двадцати лет тому назад нас учили, что люди из-за своего невежества не могли объяснить природные явления, стихийные бедствия, происхождения мира, поэтому придумали богов, которым приписали сверхестественные свойства. В более зрелом возрасте нам вдалбливали, что религия вредна, что она опиум для народа, что выдумана господствующими классами, чтобы подчинять народ и т.д. – хорошо известные “научно-атеистические постулаты”. В то время одним из условий сделать карьеру была верность партии и ее доктрине. Сегодня эта безбожная идеология продолжает витать в кабинетах экспертов и продолжает утверждать, что вездесущая наука противоречит религии и именно она отрицает существование Бога. Спрашивается: может быть, некоторые люди боятся перемен? Может быть, дети растут далеко от спасительного учения Православия в угоду кому-то?

Не знаю какие последние научные исследования и гипотезы принимаются за основу, но именно в последние годы на базе научных исследований физика признала существование Бога. Конечно путь к этому признанию был долгим и трудным, полным противоречий. Он начался с Исаака Ньютона с его понятием “эфир”, Затем последовал Эйнштейн, который, не находя научного объяснения, то признавал “эфир”, то его отвергал. Первые шаги начались с исследований скорости света, сделанных Майклсоном, прошли через дебри квантовой механики, через труды Гейзенберга и Бора, погрузились в “море” Поля Дирака, выкристаллизовались в теорию физического вакуума. Физика признала энерго-волновую форму материи. В последние десятилетия ХХ века наука в лице акад. Г. И. Шипова признает: “Я утверждаю, что есть новая физическая теория, созданная в результате развития представлений Эйнштейна, в которой появляется некоторый уровень реальности, синоним которой в религии является Бог – некоторой реальности, обладающей всеми признаками Божества…” Конечно, физика не называет это всемирно созидающее Начало всего Богом, а дает ему имя “Абсолют”.

Е. Мертон пишет об Абсолюте: “Это чистый Дух, не связанный с никаким живым существом… Он не делает ничего и не стремится ни к чему. Он просто существует”. Более того на этой основе физики создают новую теорию о происхождении материального мира, которому предшествовал “мир идей”, то есть того, что наша вера называет духовным миром.

Наряду с исследованиями физиков, психологи, психофизики и другие ученые исследуют человеческое сознание. Серьезная наука старательно копается в трудах алхимиков, в секретных исследованиях, проведенных в немецких концлагерях, использует новые нетрадиционные методы, чтобы признать в итоге существование души. Акад. А. Е. Акимов пишет на страницах журнала “Сознание и физический мир”: “Индивидуальное сознание как функциональная структура включает в себя не только собственный мозг, но и структурированный в виде торсионной вычислительной машины физический вакуум в пространстве около мозга, т.е это своеобразный биокомпьютер”. Наука инвестирует в развитие торсионных технологий как залога недалекого будущего, когда энергетические ресурсы планеты будут исчерпаны. Коллекгивы ученых с помощью сложной аппаратуры пытаются проникнуть в мир нематериального, оккультного, эзотерического. С нашей точки зрения можно было бы сказать, что они пытаются проникнуть в мир духовного через заднюю дверь, что представляет серьезный риск, но с другой стороны становится ясно, что эпоха отрицающей Бога науки безвозвратно ушла.

Противно всякой логике утверждение, что жизнь зародилась случайно. Это все равно, что из месторождения железной руды случайно образуется чисто новый автомобиль. Материальный мир около нас подчиняется природным законам. Даже малейшее нарушение, например, закона гравитации в планетарном масштабе може привести к катастрофе. Жизнь не только подчиняется законам, но и требует специальных условий, что не имеет ничего общего со случайностью. Как ни была бы удобна гипотеза случайного зарождения жизни, она подвергается справедливым обвинениям в несостоятельности и не выдерживает серьезной критики.

Но вернемся туда, откуда мы начали, а именно – к дарвиновской теории происхождения человека от обезьяны. Большинство находок в поддержку этой теории – это части скелетов, черепы, челюсти, зубы. Они могли считаться доказательствами до момента, когда генетика развилась до такой степени, что смогла провести соответствующий анализ. Именно анализ генетического материала доказывает, что никакого генетического родства между человеком и обезьяной не существует. И это не все. Оказалось, что в генетически структурном отношении неандерталец и кроманьонец, считавшиеся промежуточными звеньями в эволюци человека, не имеют ничего общего между собой. Это были просто два паралеллно обитающих на земле биологических вида. Кроманьонец вытеснил неандертальца, потому что был более сильным и приспособленным.

Я убежден, что большинство читателей разделяют мою точку зрения. Привожу эти факты как аргумент в поддержку необходимости переосмысления образовательной концепции. Если 30 лет тому назад эксперт по образованию отверг бы утверждение, что человек произошел от обезьяны, и признал творческую роль Бога, то это привело бы к его дисциплинарному увольнению и даже к преследованию со стороны государства-партии. Сегодня, когда мы трубим, что живем в демократическом обществе, подобная дискриминация недопустима. Поэтому было бы полной инсинуацией оставить в учебном материале отверженные во всем мире устаревшие научные гипотезы только потому, что они поддерживают атеистическое мировоззрение потонувшей в бюрократии системы.

После того, как наука признала Бога, и притом не со вчерашнего дня, необходимо, чтобы и вся образовательная система Его признала. Это не подорвет ничей авторитет, а сгладит много недоразумений. Будет ли фатальным, если на уроках по естественным дисциплинам будет отвергаться происхождение человека от обезьяны? Неужели невозможно на уроках физики, кроме других гипотез о происхождении мира, представить и современные исследования 90-х годов, связанные с информационными полями, торсионными технологиями и в конечном счете с признанием Абсолюта, а на нашем языке Бога? Все еще есть историки старого поколения, допускающие грубые неточности при преподавании истории возникновения христианства и его развития. Эти недоразумения должны быть устранены, а в написании учебного материала должны участвовать и богословы, хорошо знающие историю Церкви. На уроках литературы нужно перестать непрерывно твердить о “мифах и мифологемах”, потому что личности и события, связанные с Библией (например царь Давид), существовали исторически, а не являются вымыслом и мифом. Абсолютно неуместно ставить христианство на одну доску с языческой религией древних греков. Необходимо сделать эти коррекции, чтобы наше образование имело действительно научное и точное обоснование. Вероятно сами учители религии на разных ступенях обучения уже поняли, что детям, какими маленькими они ни были, преподаваемый материал должен быть логически обоснован. Мы живем в веке, называемом учеными информационным, и точность информации имеет исключительную важность. Особенно в деле образования. Я верю, что наше министерство образования обладает волей и кадрами, чтобы изменить ситуацию.

Этим я совсем не хочу сказать, чно нужно забыть о Дарвине. Напротив, подрастающее поколение должно знать, что наука не безошибочна и что неосновательная научная теория может быть опровергнута посредством более новых исследований. Дети должны научиться делать различие между гипотезой (научным предположением) и научной теорией, базирующейся на исследованиях и опытах.

Установленный факт, что ученые уже ищут способ объединения религии и науки. Одна из причин этого – сама наука доказала существование Бога. Другой, исключительно важной причиной является то, что только религия имеет все необходимые нравственные критерии, чтобы обеспечить использование науки для добра и блага людей. В своей речи перед Вторым международным конгрессом “Реальность тонкого мира” в 1995 г. в Санкт-Петербурге доктор технических наук В. Н. Вольченко отметил следующее: “Один из путей выхода из нравственно-экологического кризиса состоит в совершенствовании человеческого сознания, в изменении жизненных ориентиров в направлении от потребительских к духовным…” Ученые ясно осознают, что без высоких нравственных принципов, которые дает религия, наука, ведомая человеческой алчностью и жаждой власти, может привести к новой Хиросиме или новому Чернобылю, к чудовищным экспериментам над людьми и пр. Совершенно очевидно, что результаты будут катастрофальными для всего человечества. Понятно, что коренно изменить критерии и учебный материал – нелегкая задача. Факт, что для этого нужны время, кадры и средства. Но прежде всего нужна добрая воля. Потому что это необходимо. Во имя будущего молодого поколения, во имя благополучия нашего народа, во имя Болгарии.

Перевод с болгарского Андрей Романов