вторник, 21 август 2007 г.

Молитва за България

Стихотворение публикувано на страницата на "Словото".

Българийо, Родино достославна,
откърмила герои и светци,
ти нямаш, майко, друга тебе равна,
макар понесла толкова беди!

Богата с чудни планини зелени,
с поля широки пълни със пшеница,
от сладък роден въздух упоени,
за тебе в храма палим днес свещица.

И горестна молитва ще отправим,
и нека Бог дарува благодат,
и сили крепки злото да поправим,
напук на тоз враждебен външен свят!

Пак храмовете пусти, разрушени
с ръце корави да възстановим,
и водени от истини свещени,
живота труден да разхубавим!

Да следваме завета на предците –
на Левски, Ботев и свети Йоан,
Родино, нека всички те обикнем,
и те превърнем в светъл Божи храм!