четвъртък, 5 май 2011 г.

Йеховисти организират лекция в Бяла Слатина

Преди няколко дни с ужас установих, че една от най-агресивните секти си организира лекция в читалищния комплекс в родния ми град. Имах "честта" да се натъкна на сектантите, които нагло досаждаха на една жена в частен магазин, въпреки нейните обяснения, че не желае да има нищо общо с тях. За мен това си е чиста проба форма на психически тормоз. Възнамерявах да публикувам тази статия в сайта на общината "Вестител", но общинското ръководство отказа съдействие. Явно не осъзнават истинската опасност от сектите. Използвам единствената медия, която смятам за независима - личният ми блог, за да предупредя поне читателите си.

Тъй като живо се интерсувам от проблема и следя какво се случва, аз много добре зная, че Свидетели на Йехова не са в града от вчера. Още преди повече от десет години, изнесох информация за тях в местния печат. По онова време техните мисионери се занимаваха основно с разпространяване на списанията „Стражева кула” и „Пробудете се!”. Успявайки да заинтригуват някои хора от местната интелигенция същите периодично си провеждат с тях индивидуални срещи и беседи. Убеден съм, че през всичките тези години, те са продължили да поддържат контакти със своите познати в града.

С изумление установих, че представители на това религиозно движение организират беседа в картинната галерия на Читалищния комплекс в Бяла Слатина. Попаднах на раздавани от тях покани, както и на резпространени цветни списания.

На първо място възниква въпросът: секта ли са Свидетели на Йехова? Общността притежава законна регистрация и по либералните закони на България, има право да развива дейност. За общностите, които се крият зад имена като: култове, деноминации, фондации, неправителствени организации, търговски сдружения и други, понятието секта е трудно приложимо, защото е твърде остаряло. Освен това са много чувствителни и само да ги докачиш, веднага тръгват да си търсят правата и да водят съдебни дела. И въпреки всичко, Свидетели на Йехова не са секта, те са нещо много по-опасно и по-организирано. Според осъвременената терминология можем да ги наречем деструктивно религиозно движение.
Това са броеве от безплатните списания на сектата, които се подиграват с традиционното за България Православие, всяват смут и религиозен антагонизъм. Когато ви удостоят с подобно четиво, не се бавете да го пратите в контейнера за боклук!

Общността е създадена през 80-те години на деветнайсти век в САЩ от Чарлз Тейз Ръсел. Същият основава акционерно дружество и става негов президент, като развива активна дейност за привличане на нови последователи. Възползвайки се от ситуацията по време на Първата световна война адептите на движението печелят популярност като се обявяват в защита на мира. Смятам, че всеки цивилизован човек би го направил без да принадлежи към определена общност. Това, разбира се спомага да привлекат много симпатизанти.

Противоречия с традиционното християнство: Свидетели на Йехова отричат вярата в троичен Бог – Света Троица /Отец Син и Свети Дух/. Отхвърлят и учението за двойнствената богочовешка природа на Иисус Христос. Свидетелите обещават на последователите си щастлив живот тук на земята. Употребяват изопачен превод на Библията, който коренно се разминава със синодалния и по-стария протестантски превод. В тази тяхна свещена книга името на Иисус Христос е заменено с Йехова, а има и други подправени текстове. Принципно Йехова е неправилна вокализация на името /jhvh/, с което древните евреи наричат Бог Отец. Според специалистите хебраисти правилната вокализация е Яхве, а не Йехова. Друго разминаване с традиционното църковно учение: те проповядват, че Светият Дух /третото лице на триединния Бог/ е само действаща сила на Бог Отец. Според тях, противно на всички исторически и библейски свидетелства Иисус Христос е разпнат на стълб, а не на кръст. Всички извън общността са войска на сатаната. Интепретирайки тенденциозно библейския текст от книга Деяния на светите апостоли 15-глава 28-ми стих и старозаветната книга Левит 7-ма глава 26-ти стих, „свидетелите” забраняват кръвопреливането, като при евентуална екстремна ситуация обричат последователите си на сигурна смърт. Тъй като основната цел на движението е пълна власт над човечеството, те са и най-агресвни по отношение привличане на последователи. Техните проповедници са много добре обучени и търсят индивидуален подход към всеки. Списанията им „Стражева кула” и „Пробудете се!” се раздават безплатно под път и над път, като може да ги намерите и в пощенската си кутия. В своята дейност с приоритет се насочват към млади хора, към медицински кадри, към образовани и интелектуалци.

Наясно сме, че за да могат да си позволят подобна пропаганда Свидетели на Йехова разполагат с огромен финансов ресурс. Това логически поражда въпроса, откъде идват парите? Едва ли ще е само от дарения. Още през 1996 година българският академик на руска служба Тодор Дичев изнесе в публичното пространство информация, че зад култовете, деноминациите и прочее религиозни организации стоят ЦРУ, Пентагона и Моссад. Според думите му те лобират и финансират някои от големите политически сили у нас. Именно затова им бе предоставен свободен пазар на религиите. През деветдесетте години на двайсти век йеховистите осъдиха България в Страсбург и придобиха правото на законна регистрация. След либерализирането на закона за вероизповеданията, вече нищо не можеше да ги спре.

Може някой да каже, че това е мое субективно мнение, но аз смятам, че също имам правото да го кажа: Това, че една религиозна общност притежава законна регистрация, още не е основание да получи пълен достъп до медиите. Не мисля, че заради законната регистрация всеки е длъжен да се съобразява с тях. Смятам, че по усмотрение на определени властимащи органи много неща могат да им бъдат отказани, особено ако гражданството протестира. Защото не само йеховистите имат права.

От националните медии периодично научаваме, че в големи градове на България проповедници и адепти на движението са били подлагани на побой, на психически и физически тормоз. Това допълнително ги кара да претендират за ореол на мъченици, на преследвани и онеправдани. Има и международни организации, които ги защитават основавайки се на разни документи за правата на човека.

Оповестих датата на лекцията в читалищния комплекс, не за да им направя реклама, а за да знаят хората, какво точно се провежда там. В поканите никъде не пише, кой организира мероприятието. Традиционното Православие винаги се легитимира: Св. Синод, БПЦ, Църковно настоятелство и пр. В случая имаме само една хартийка 11 на 8 сантиметра със заглавие: „Колко реален е Бог за теб?” Следва текстът на поканата: „Каним ви да научите, какво каза Библията по този въпрос.” Никъде не пише, кой го организира, кои са лекторите, какво точно застъпва беседата. Именно в това е уловката. Зная, че болшинството жители на града са атеисти, но за онези, които биха проявили интерес, това е въвеждане в заблуда, защото си нямат на идея, кой ги кани. Убедено смея да твърдя, че и „Свидетели на Йехова” и всички останали като тях са една недооценена опасност. Особено, когато притежават лобита във всички струкури на властта.

Тъй като вече се получиха оплаквания от агресивна пропаганда, при която граждани не са могли да се освободят от облъчването на „свидетели”, затова е редно да се запитаме, какво да направим, когато ни спрат на улицата, дойдат да ни досаждат в магазина, офиса и прочее. Най-добре е щом разберете кои са, да се постараете да се оттървете от тях. Предупреждавам, че не е лесно, защото са прилепливи и агресивни! Ако задържите по някакъв начин вниманието им, трудно ще се оттървете. На първо място: не спорете с тях! Подготовката им е много добра и дори да сте чели Библията, те ще се наслаждават на своето превъзходство, а не е изключено и да ви подведат. По добрият начин е, на тяхната „приятно досадна” компания да отговаряте от гледната точка на арогантен атеист. На второ място: не ги слушайте! Подложете на сарказъм и осмиване всичко което ви казват, убедително им покажете, че това, което те говорят не ви интерсува! Залейте ги с поток от думи, разправяйте им клюки, вицове, сапунени сериали, просто те не трябва да вземат думата! На трето място: не допускайте грешката ди ги поканите в дома си! Ако проявите благоразположение и те научат, къде живеете, ще започнат периодично да ви посещават, независимо дали ги каните или не. Дадете ли им думата, няма да млъкнат и няма да си тръгнат лесно. На четвърто място: избягвайте насилието! В този случай почти нищо няма да спечелите освен симпатиите на тълпата, а може и да ви приберат в полицията. Не мислете, че тези хора имат вид на престъпници! Напротив, те са добре облечени, с добри обноски. Ако се държат зле, никой не би ги последвал.

Уместно е да си зададем въпроса: защо са тук „Свидетели на Йехова” и всички останали като тях? Не е трудно да се досетим: Целта е религиозно разделение, подчинение на външни интересеи, ерозиране на българското национално самосъзнание и в края на краищата на държавността.

В този материал изразявам позицията си на православен християнин, на богослов, който е изследвал проблема в детайли, на човек, който също има своето право на глас и своите религиозни и човешки права!