четвъртък, 5 август 2010 г.

БроеницаМежду стихотворенията, които публикувах в общинския инфонмационен сайт Вестител-bsl, избрах по едно от всички разновидности. Това е част от моята религиозна поезия. Писано е по време на моето следване около 1995 година.

Чудна, малка, черна броеница,
плетена от пръсти на монах,
пари във ръката ми и тихо
спомня ми за сторения грях.

Бавно броеницата прехвърлям
и светът със нея се върти,
във молитва горестна унесен:
Боже, греховете ми прости!

Тази малка, чудна броеница,
пратена от Бога за спасение,
с мънички мъниста украсена,
топла от монашеското пение.