ФайловеНожове, ножчета, ножища from Tsvetan Dikovski

Файлът "Ножове, ножчета, ножища" е мой проект свързан с интереса ми към хубавите инструменти. С него попълних някои празноти в информацията, която не можех да намеря в книгата на К. Боте - "Книга за ножовете". Финализиран е през 2018 година и е публикуван в сайта за споделяне на презентации Slideshare. Акцентът пада върху видовете ножове ползвани в различни времена, от различни професионални съсловия, етноси, родове войски и пр. На желаещите да получат файла в PDF формат. Мога да го изпратя по електронната поща на всеки желаещ. За целта е нужно ди ми изпратите валиден e-mail-адрес. За връзка и-мейлът по-долу:


* * * * * * * *Църковна свещ - катехизическа дипляна from Tsvetan Dikovski

Фалът "Църковната свещ - безкръвната жертва" е издаван неколкократно от различни църковни институции под формата на дипляна. В този си вид е издаден от Великотърновска митрополия през 2009 година. Съдържа синтезирани обяснения, защо православните християни палят свещи в храмовете, смисълът и символиката на църковната свещ. В този си формат е качен в сайта за споделяне на презентации Slideshare