петък, 12 април 2024 г.

Молитви срещу болести и нечисти духове

Лечебни молитви за страдащи от всякакви вродени или придобити болести, немощи, недъзи или от нечисти духове

 

Тези молитви са взети от книгата „Малко Требниче” 1 предадена за печат през 1903 година от йеросхимонах Йоан, обитател на килия „Достойно ест”, намираща се в пределите на Света гора – Атон. Текстът е преведен буквално, но е адаптиран към съвременния новобългарски език, изполван в богослужението. Съставителят на книгата е събрал молитвите и последованията от различни по-стари църковни книги, които е намерил в богатата духовна съкровищница на атонските библиотеки и храмове. Някои моменти от молитвите звучат странно или ахраично, но медицинската наука най-общо се разминава с църковните възгледи. Освен това е напълно възможно повечето молитвени текстове да са писани през Средновековието. Молитвите са преведени с цел да ги ползват православни християни, за да измолят за себе си и за близките си благодатно изцеление от Бога. Могат да бъдат ползвани от християни-католици или хора, които не са тясно свързани с богослужебния живот и практики на Църквата. По подразбиране не могат да бъдат ползвани от протестанти /наричащи себе си „евангелисти”/, поради факта, че вярата им изключва почит към ангели, света Богородица, светии и към честния кръст. На мястото на точките се поставя името на човека, който страда от определено духовно или телесно заболяване, или има съмнение, че го измъчва нечист дух. Най-добре е, молитвите да се четат за един човек, но при липса на достатъчно време и възможност, може да се поменават няколко имена. Ако такива молитви ви ги четат свещеници в храма, е задължително да сте кръстени, в случай, че четете молитвите за себе си или за свои близки, не е задължително всички да са приели свещено Кръщение. НЕЩО ВАЖНО: Ако не сте свещенослужител, не си позволявайте, докато четете молитвите, да възлагате ръце върху болни или върху хора, за които се съмнявате, че  страдат от демони! С това може да си навлечете сериозни духовни и други проблеми! Просто използвайте текстовете, поменавайте себе си и близките си и възложете упованието си на Бога!

 В името на Отца и Сина, и Светия Дух! Амин!

 Ако имате православен молитвеник и разполагате с повече време можа да добавите молитвите Светий Боже... и Пресвета Троице ...

 Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето Царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. Защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин!

 Тропар2 на глас 8-ми

 Свети безсребреници и чудотворци, посетете нашите немощи! Даром получихте, даром ни дайте!

 Кондак2 глас 2-ри

 Приели благодатта на изцелението, вие наистина изпращате здраве на нуждаещите се, лекари и чудотворци славни, победете с вашето присъствие вражеските пълчища, изпълвайки света с чудесата си!

 Молитва първа към Бог Отец

Отче светий, Лекарю на душите и телата, Който си изпратил Единородния Твой Син – Господ Бог и наш Спасител Иисус Христос, изцеляващ всеки недъг, избавящ от смърт, изцери и Твоя раб /Твоята рабиня / .......... от обхваналата го /я/ духовна и телесна немощ! И оживотвори го /я/ с благодатта на Твоя Христос, по молитвите на пречистата наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, чрез застъпничеството на честните, безплътни, небесни Сили, чрез силата на честния и животворящ Кръст, по молитвите на честния, славен пророк, Предтеча и Кръстител Йоан, на светите славни и всехвални Апостоли, на светите славни и добропобедни мъченици, на преподобните и богоносни наши отци, на светите безсребърници и целители Козма и Дамян, Кир и Йоан, Пантелеймон и Ермолай, Сампсон и Диомид, Фотий и Аникита, Талалей и Трифон, и на всички светии! Защото Ти си Източник на изцелението, Боже наш, и на Тебе слава въздаваме, заедно с Единородния Твой Син сега и винаги и във вечни векове! Амин!

 Молитва втора

 Благословен е благият Бог – Лекар на душите и телата ни, Който взе нашите болести и недъзи на Своето тяло, и чрез Неговите рани ние се изцерихме. Победил смъртта чрез смърт, и дарувал ни вечен живот. Ти, Който възкреси Лазаря от мъртвите, помилвай Твоя раб /Твоята рабиня/ ................! Както си посетил тъщата на апостол Петър и с една дума си изгонил треската от нея и на двамата длъжници си опростил дълга, и на жената грешница си дарил прошка на греховете, и защото си многомилостив и дълготърпелив към каещите се за своите грехове човеци, погледни на нас и на този Твой раб /тази Твоя рабиня/ и отнеми от него /нея/ всяко бреме, завист, главоболие и висока температура! И избави го /я/ от ужаса, и угаси огъня, и спаси го /я/ от жестокия ден, и час, и от злокобни човешки погледи, и от полудневния бяс, и от всяка болест и недъг! И отнеми високата температура и премахни всеки недъг от този /тази/, който /която/ помни Давидовото пророчество, което казва: „Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост,
и по многото Си щедрости
...” /Пс. 50:3/, очисти от него /нея/ всяко беззаконие, и всяка леност, и всеки грях, и всеки недъг! Защото Ти си истинският Лекар на душите и телата ни, Христе Боже наш, и на Тебе слава въздаваме с Отца и Светия Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 Молитва трета

 Владико, Вседържителю, Лекарю на душите и телата, Който смиряваш, издигаш, наказваш и пак изцеряваш нашия брат /сестра/ .............. немощния /немощната/ посети със Своята милост и простри десницата Си пълна с изцеления и изцери го /я/, като го /я/ вдигнеш от болничното легло! Забрани на немощния дух и отнеми от него /нея/ всяка старост, всяка рана, всяка язва, всеки огън и всяка студенина! И ако има в него /нея/ грях или беззаконие разреши, прости заради Твоето човеколюбие! Владико пощади Твоето създание, заради Христа Иисуса – нашия Господ и заради Пресветия, благ и Животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове! Амин!

 Молитва четвърта

 Владико, Господи, Боже наш, Лекарю на недъгавите и Целител на боледуващите, Който не искаш нито един човек да бъде недъгав, но винаги да бъде здрав, изцерен и непоколебим! И сега, сам Ти Владико, обезсиленият Твой раб /обезсилената Твоя рабиня/ ............., който /която/ лежи в телесна немощ, като милостив посети го /я/ и помилвай и освети делото на ръката Си, и угаси огнения пламък, премахни тревогата, и отнеми всеки недъг от него /нея/! Ти, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, както тъщата на апостол Петър от изгарящата треска с дума си възстановил и си заповядал да ти прислужва, както си заповядал на нея, така и сега погледни на Твоя раб /Твоята рабиня/ ............... и облекчи болката му /й/, и отнеми от него /нея/ тежкия сън! Както свкернотата на тялото си очистил и ап. Петър от тъмница си извел, както Своя апостол Павел от ръцете на цар Арета си освободил, и възлюбления свой апостол Йоан Богослов от Артемид си избавил, както праведния Ной от страшния, всемирен потоп си спасил, сам Ти и сега, Господи, чрез духовната Своя десница, въздигни този Твой раб /тази Твоя рабиня/ от този недъг! Както гостоприемния праведник Авраам от всяко изкушение си избавил, и пречудния пророк Даниил, затворен в ямата, от лъвовете невредим си запазил, Ти Господи, и сега угаси огъня, отнеми всяка тревога и всеки тежък недъг, всяка рана отнеми от него /нея/ и вдигни го /я/ от болничното легло! Както си избавил Яков от омразата на брат му Исав чрез ръката на Твоя Ангел, както слепия си просветил, като си му дарил светлина, както прекрасния Йосиф от гнева и завистта на братята му си избавил, Ти и сега избави лежащия Твой раб /лежащата Твоя рабиня/ ........... от болестта и като го /я/ сподобиш с Твоята милост и щедрост, възкреси го /я/! Съживи Твоя раб /Твоята рабиня/ .........., както тогава в древност тримата отроци си избавил от огнената пещ, като си превърнал пламъка в роса, както си очистил десетте прокажени, така изцери и Твоя раб /Твоята рабиня/ ........ и не го /я/ наказвай според греховете му /й/! Както разслабления3 с дума си изцерил и четиридневния Лазар си въздигнал от гроба чрез силата на Твоето Божество, и както в Силоамската къпалня си дарил виждащи очи на слепородения, както Яр лежащ от трийсет и осем години, разслабен в един миг си направил здрав, като си му казал: „Ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.” /Иоан 5:14/ Ти сам надлежно, Човеколюбче, Владико, Дълготърпеливи и Многомилостиви, прояви Своето милосърдие над нас и помилвай ни! Да не ни покосиш като безплодната смокиня при посещението й, нито ни пращай в дълбините морски, но по-скоро, Всещедрий, въздигни Твоя раб /Твоята рабиня/ ...........! Пресвета Владичице, Дево, Богородице, помогни на Божия раб /Божията рабиня/ ............! Непобедима, непостижима и Божествена сило на честния и животворящ Кръст не пренебрегвай молитвите на Божия раб /Божията рабиня/ .............! Свети славни Ангели и Архангели, многооки Херувими и шестокрили Серафими, Престоли, Господства, Власти, Сили и Начала, непрестанно молете Бога за Неговия раб /Неговата рабиня/ ..........! Свети славни апостоли Петре и Павле, и вие свети дванайсет, а също и вие свети седемдесет апостоли, усърдно и милостиво възможно най-скоро посетете Божия раб /Божията рабиня/ ..............! Свети Божии пророци Мойсее, Аароне, Давиде, Илие и Елисее и всички свети пророци въздигнете Божия раб /Божията рабиня/ ..............! Свети славни и добропобедни мъченици Стефане, Георгие, Димитрие, Евстратие, Теодоре Тироне, Теодоре Стратилате, Аниките, Евгение, Мардарие и Оресте, всички свети мъченици, молете Твореца и Владиката Христос за Неговия раб /Неговата рабиня/ ...........! Свети вселенски учители Василие Велики, Григорие Богослове, Йоане Златоусте и ти свети велики чудотворче Христов Николае, и всички светители, посетете по-скоро Божия раб /Божията рабиня/ ............! Свети славни безсребреници и чудотворци Козма и Дамяне, Кире и Йоане, Пантелеймоне и Ермолае, Сампсоне и Диомиде, Фотие и Аниките, Талалее и Трифоне и всички свети целители помогнете сега на този /тази/ боледуващ/а/ Божи раб /Божия рабиня/ ..............! Праведни и богоносни отци наши Антоние, Евтимие и Саво, Атанасие и Петре, Онуфрие, Симеоне и Данаиле, Алипие, Арсение, Паисие и Йоане, и всички преподобни праведници, непрестанно се молете на Христа Бога за Неговия раб /Неговата рабиня/ ...........! Всички Ангелски войнства, предтече Господен и всички светии, заедно с Богородица отправете молитва за нашето спасение! Амин!

 Молитва пета

 Дойдете всички християни, да се преклоним пред многомилостивия Бог и да Го помолим да дари на Божия раб /Божията рабиня/ ............. здраве и дълголетие и да отнеме от него /нея/ всеки огън, всяка рана, всяка треска и всяка споходила го /я/ немощ! Заклинам ви тежки недъзи на седемдесет и два езика, които Бог е дарил на човеците, отстъпете от Божия раб /Божията рабиня/ ..............! Дали от небето сте дошли, или от слънцето, или от луната, или от мълния, или от земетръс, или от обркъжението, или от ярка светлина, или от някое възвишение, или от някакъв камък, или от кладенец, или от кръстопът, или от поле, или от градина, или по друг начин и по други пътища сте дошли, за да навредите на Божия раб /Божията рабиня/ ............?! Дали с клетва е свързан, или от нечие разпалващо пожелание, с което някой е пожелал да му /й/ стори зло, или е поставил нещо в дома му /й/, или в града в който живее, или от злокобни очи, или от вражески изкушения, или от хорска завист, или от преяждане, или от зловредно питие, или от треска, или от главоболие, или от сърдечна болка сте дошли да навредите на Божия раб /Божията рабиня/ ............?! Дали от болка в главата, или от болест на очите, или на ръцете или на нозете или на гърдите, или на сърцето, или на далака, или от задържана вода, всички зли недъзи, които идвате върху Божия раб /Божията рабиня/ ............., отстъпете от него /нея/ и се върнете в пустинните възвишения всеки на своето място! Вие които се намирате в  Божия раб /Божията рабиня/, в главата му /й/, или в ушите, или в езика или в който и да е от неговите /нейните/ членове, от където и да сте дошли и се намирате в него /нея/ и му /й/ досаждате до дълбините на сърцето, излезте от Божия раб /Божията рабиня/ ................ и се върнете на дъното на ада при онзи, който ви е изпратил, при този, дето му е причинил това бреме, бил той близък или неприятел! И ако този е отровил или е сторил друго някакво зло, или само е обещал да причини зло, заклинам ви всички зли недъзи във великото име на Иисуса Христа, и на пречистия Му образ и на властната Му десница, отдалечете се от Божия раб /Божията рабиня/ ................, за да пребъдва здрав/а/ и да въздава Богу слава за вечни векове! Амин!

 Молитва шеста

 Боже и Господи на силите, Който по милостта Си управляваш човешкия род, посети и Твоя раб /Твоята рабиня/ .............. произнасящ/а/ името на Твоя Христос и изцери го /я/ от всеки грях плътски и духовен и от всяка съблазън, и изкушение; и всяко неприязнено дяволско нападение отдалечи от раба /рабинята/ Си, и въздигни го /я/ от болничното легло, и устрой в него /нея/ Свой свят храм, здрав душевно и телесно, украсен с добри дела и благи думи, които във всичко да прославят Тебе – Христос, нашето упование. С Когото си благословен заедно с Пресветия и Животворящ Твой Дух сега и всякога, и във вечни векове! Амин!

  Молитва седма

 Благий и човеколюбивий Господи, милостиви и дълготърпеливи, от всеки недъг и болест изцери Твоя раб /Твоята рабиня/ ................ и от постелята на немощта вдигни, и посети го /я/ с Твоята милост и щедрости! И отнеми от него /нея/ всеки недъг и болест, та възстановен/а/ от Твоята ръка да Ти послужи с всякаква благодарност, възхвалявайки и благославяйки с нас Твоето пресвето и великолепно име на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога, и във вечни векове! Амин!

Молитва осма

 Господи Боже на силите, посети Твоя раб /Твоята рабиня/ ............, помилвай го /я/ по Своята милост и щедрост, и му /й/ дари изцеление и съвършено здраве! Избави го /я/ от всяка душевна и телесна болест и вдигни го /я/ от постелята на немощта, като го /я/ упътиш към светия, молитвен Твой храм и го /я/ причислиш към обществото на Твоите избрани люде, на Христа Иисуса, нашия Господ, с Когото си благословен, заедно с Пресветия, благ и животворящ Твой Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!  

 Молитва девета

 Владико, Господи, Боже наш, Който имаш властта да прощаваш грехове и да спасяваш души, и телата да изцеряваш с Твоята благодат, яви Своята милост към Твоя раб /Твоята рабиня/ ............. страдащ/а/ от този недъг и изцери го /я/ със Своето слово и върни го /я/ от немощ към здраве и от тъга към утешение! Защото Ти си нашият Бог, Който наказваш и пак изцеряваш, който правиш всичко за нашето спасение. Ти, Господи чуй ни, които Ти се молим за Твоя раб /Твоята рабиня/ ............. и отнеми от него /нея/ всяка болест, от главата, от косите, от темето, от лицето, от очите, от ушите, от ноздрите, от устните, от езика, от небцето, от гърлото, от шията, от гърдите, от сърцето, от тялото, от всички вътрешни и външни членове на тялото, от костите и сухожилията, от кръвта, от телесните течности, от думите, от помислите, от младостта и всичките негови /нейни/ дни! За да се прослави пречестното и великолепно Твое име на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 Молитва десета

 Господи Боже наш, Истинен и Човеколюбец, на Тебе се молим и от Тебе просим, прояви Своето милосърдие над това Твое създание и премахни всеки недъг и болест от Твоя раб /Твоята рабиня/ ..............., причинени от влизане и излизане, от сънища, от води, от опиване, от плодове, от бащин или майчин грях, от своя съблазън, отстрани всяка болест носена от детството и юношеството, премахни всяка болка от ума, от главата, от темето, от косите, от лицето, от очите, от миглите, от ушите, от устата, от ноздрите, от езика, от челото, от бузите, от тялото, от гърлото, от гърдите, от раменете, от ребрата, от гърба, от корема, от сърцето, от далака, от страните, от мускулите, от краката, от бедрата, от прасците, от глезените, от стъпалата, от петите, от пръстите, от погледа, от сухожилията, от ръцете, от лактите, от дланите, от вътрешните и външните членове, от цялото му /й/ същество и обърни го /я/ от болест в здраве! Защото Ти си нашият Бог, Който си превърнал плача на мироносиците в постоянна радост. Ти, Който отиде на река Йордан, за да се кръстиш от Йоан и да изпълниш всяка правда. Ти, Който дойде във Витания, за да възкресиш Лазар от мъртвите. Сам Ти укрепи сега Своя раб /Своята рабиня/ ........... и изцери го /я/ по Своята добродетел от всяка душевна и телесна болест! За да ти въздаде заслужена прослава на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 Молитва единадесета

 Царю небесний и Изцелителю на всички страдащи от много години. Господи Иисусе Христе, Сине и Слове Божий, от Когото всичко се страхува, и от Твоята заповед си отива всяка болест. Ти, Който си изцерил сухожилията на расслабления и си прогонил болестта. Сам Ти Владико, въздигни от немощта Твоя раб /Твоята рабиня/ .............. и му /й/ дари здраве! За да се прослави в него /нея/ Твоето пресвето и великолепно име, заедно с Отца и Светия Дух, сега и винаги и във вечни векове! Амин!

 Молитва дванадесета

 Благословен си Господи Боже наш, Лекарю на душите и телата, Който понесе нашите болести и немощи на Своето тяло и чрез Твоите рани ние се изцерихме. Добри Пастирю, Който дойде за да потърсиш погиващите овце и да дадеш на изгубилите надежда утеха и живот с Възкресението! Ти, Който в последните дни прие човешко естество и проживя между хората като Слово в плът, за да извършиш делото на тяхното спасение! Ти, Господи, Който живееш във висините и милостиво гледаш на смирените, тъй както си приел сълзите и молитвата на цар Езекия и си го вдигнал от болничното легло, и си му прибавил към живота още петнадесет години, както чрез св. пророк Елисей си очистил от проказата сириеца Неман, и сина на сунамката си възкресил, и тъщата на апостол Петър от треска обзета си възстановил, и със Своята заповед си изцерил прокажения, и на жената, която дванайсет години страдала от кръвотечение, с едно докосване до края на дрехата Ти, раната и недъга си изцерил, и заради вярата на стотника слугата му на крака си вдигнал, и единствения син на вдовицата от мъртвите си възкресил, и жив и здрав си го предал на майка му, и си освободил дъщерята на хананейката от злия бяс, и чрез помазване с калчица, на слепородения си дарил зрящи очи, Твоя възлюблен приятел Лазар четиридневен си оживотворил, като си го предал на сестрите му. Ти, който някога си дал на Твоите апостоли власт да изцеряват немощни и да очистват прокажени, както  с дума си оправдал митаря и на прикования на кръст разбойник си обещал рая. Ти, Който вземаш греховете на света, както чрез върховните си апостоли Петър и Йоан хромия4 при Красни порти си изцерил, и Тавита си възкресил, и Евтихий чрез апостол Павел си оживил, и от ухапването на змията ръката му си запазил невредима, който чрез същия този апостол Павел си изцерил бащата на Поплий, обхванат от висока температура и треска. Сам Ти чрез крепката си ръка по неизследимото ти милосърдие и присъщото Ти човеколюбие изцери Твоя раб /Твоята рабиня/ ............. от обхваналата го /я/ душевна и телесна болест! На Тебе се молим и на Тебе, Мили, се надяваме, облекчи и  прости на молещия /молещата/ Те за прошка всички беззакония, и изцери го /я/ от страстите и от всяка сквернота плътска и душевна! Угаси за него /нея/ огнения пламък чрез росата на Твоята милост, заради това, че е нарушил Твоите заповеди, заради това, че като човек облечен в плът е живял плътски! Ако е съгрешил пред Тебе денем и нощем, волно или неволно, съзнателно или несъзнателно, ако с очи се е загледал, или с уши нещо непристойно е чул, или с обоняняние на ума си е повредил, или от стремление съзнанието му е замъглено, и е съгрешил/а/ с духа и плътта си, и е станал чужд/а/ на Твоята воля, но сам Ти Господи, като благ и Човеколюбец въздигни го /я/ от тежката болест и от този недъг! Ти, Господи, чуй ни грешните Твои раби, които в този ден и час Те призоваваме, погледни милостиво като благ и не си спомняй неговите /нейните/ беззакония и избави него /нея/ и нас от вечните мъки! И очисти него /нея/ и нас от всяка противна мисъл, изпълни устата му /й/ с Твоето хваление, и отвори устните му /й/, за да Те прославят, и ръцете му /й/ утвърди да вършат дела според Твоите заповеди, краката му /й/ укрепи да вървят по Твоите пътища, и всички негови /нейни/ членове и разума укрепи по молитвите на пречистата Твоя Майка и на всички Твои светии! Защото си милостив и Човеколюбец и на Тебе слава въздаваме заедно с безначалния Твой Отец и Пресветия, благия и животворящ Твой Дух сега и всякога, и във вечни векове! Амин!

 Молитва тринадесета

 Забранява ти, дяволе, Господ, Който дойде в света, чрез пречистата и винаги Дева Мария, истинската Богородица, за да извърши спасението на целия свят! Проклет да си ти и всичките ти враждебни дела и помисли, които вършиш денем и нощем! Заклевам те, нечисти душе, в името на Пресветата Троица, да не изпращаш на Божия раб /Божията рабиня/ увреждащи болести, нито зли помисли, но иди в място пусто и безводно, където човек не живее, а само Бог наглежда! Заклевам те, душе нечисти, в Името на Единородния Син Божий, нашия Господ Иисус Христос, да не съблазняваш с немощи и лукави мечтания Божия раб /Божията рабиня/ .................,! За да може всякога да възнася чисти молитви към Господа Бога, а твоите коварства, дневни и нощни да погинат заедно с тебе! За тях ти сам ще отговаряш, а аз денонощно на Господа, моя Бог служа, като денонощно те унищожавам и прогонвам, за свое укрепване, извисяване и вразумяване чрез Божията благост и човеколюбие! Върви си от нас, Сатана, бъди проклет заедно с всичките си нечисти сили! Защото е благословено и препрославено пречестното и великолепно име на Отца и Сина, и Светия Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 Молитва четиринадесета /от свети Йоан Златоуст/

 Боже вечний, Който си избавил нашия човешки род от дяволския плен, избави и Твоя раб /Твоята рабиня/ .............. от всяко въздействие на нечисти духове! Заповядай на лукавите и нечисти духове и демони, да отстъпят от душата и тялото на Божия раб /Божията рабиня/ .............. и да не остават, да не се крият повече в него /нея/, но да побегнат чрез светото Твое име и на Единородния Твой Син, и на Животворящия Твой Дух, от създанието на Твоята ръка! За да бъде очистен/а/ от всяко дяволско изкушение, та успешно да проживее в праведност, като се удостоява с пречестните Тайни на Единородния Твой Син и наш Бог, с Когото си благословен и препрославен, заедно с Пресветия, благия и Животворящ Твой Дух сега и всякога и във вечни векове! Амин!

 По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас! Амин!

_______________________________________________

 Бележки и обяснения към молитвените текстове

 Молитвените текстове са преведени от блогъра, богослов и пубицист Цветан Диковски, с цел да бъдат ползвани от вярващи в Бога хора с християнско самосъзнание. 

Някои от болестните състояния в оригиналния текст са преведени смислово. Например „огница” е преведена с „треска” според указаното в речника, но може да се касае за болестта тиф, която времето на Христос и апостолите е била опасна и смъртоносна. На някои места за повишаване на телесната температура поради заболяване е запазена думата „огън”. От една молитва, част от правилото, отпаднаха думите „роб или свободен”, защото в днешно време са изгубени тяхната актулност и значение.

 1 – Цялото заглавие на Требника е „Малко Требниче, съдържаще разни черковни обряди, молитви за болни и поучения”, издава йеросхимонах Йоан, килия „Достойно ест” – Света Гора. Отпечатана е във Велико Търново, печатница на М. Иванов 1903 г. Книгата е библиографска рядкост.

 2 – тропар, кондак – кратки песнопения от църковното богослужение, които съдържат обръщение към Бога, към пресв. Богородица, към празнувания светия или някакво обобщено съдържание на празнуваното събитие. Нерядко текстът е с хвалебна насоченост, прославящ Бога, пресв. Богородица или делото на съответния светец или група светци. Често наричат тропара „химн на празника”.

 3 – разслаблен – парализиран. Речникът като цяло не уточнява, дали става въпрос, за боледувал от детски паралич или обездвижен поради друго заболяване. Излекуваният при къпалнята „Витезда”, може да се придвижва самостоятелно, макар да го прави с голямо усилие /Йоан 5 гл./. В евангелските повествования има описани случаи на разслаблени в много тежко състояние, които не могат да се придвижват сами, а се налага да ги пренасят други /Лука 5 гл./. Вероятно в някои случаи заболяването е включвало пълно обездвижване и загуба на речеви способности.

 4 – хром – куц, куцащ, куцукащ, накуцващ, човек с увредени крака, с възможни увреждания на тазобедрени или коленни стави, бедра, мускули и сухожилия на краката, глезени, ходила или пръсти поради травма, злополука, рана от оръжие, вродено или придобито заболяване, което им пречи да ходят нормално. Включва и хора, които се придвижват затруднено поради заболяване на гръбнака, което им пречи да движат пълноценно краката си. Речникът не уточнява, дали хром може да бъде човек с ампутиран крайник. В миналото такива хора са се придвижвали, като са си помагали с тояги, патерици и бастуни или са били пренасяни и превозвани. Такъв е споменатият евангелски случай на излекувания при Красни порти в Йерусалимския храм. Човекът е бил увреден по рождение и са го донасяли в храма да проси милостиня /Деян. 3-та  гл./.