събота, 27 юли 2013 г.

Писмо до омбудсмана на Р. България

Това е писмено запитване до омбудсмана на Република България 
изпратено по електронната поща.  Не съм получил отговор на първото 
адресирано до него по повод опорочения вот на парламентарните избори, 
което ме навежда на мисълта, че това е поредната бюрократична институция, 
която харчи парите на данъкоплатците, а обслужва интересите на определени
кръгове... 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОМБУДСМАН,
 
На 25-ти юни 2013 година в сградата на общинска администрация 
Бяла Слатина дойдоха висши емисари на религиозната общност 
“Свидетели на Йехова” с искане за законна регистрация на 
територията на общината. 
В Районно Управление “Полиция” вече има жалби срещу тяхната 
пропагандна дейност, която се извършва с нежелани посещения по 
домовете в разрез с правата на гражданите на общината. Затова и бе 
повдигнат въпросът за човешките права и това, че техните емисари 
нямат право да безпокоят белослатинци по домовете. Единият от 
двамата отговори, че “Свидетели на Йехова” са отправили запитване 
до Вас и са получили отговор, че такава пропаганда е законна и не 
нарушава ничии права. Искам да зная истината, тъй като представители 
на тази общност нерядко лъжат, а често нарушават и българските 
закони. 
 
Моите въпроси са следните: 
Вярно ли е, че “Свидетели на Йехова” са получили такъв отговор от 
Вас – че могат да звънят по домовете на хората, да им пускат списания
в пощенските кутии, че могат да извършват пропаганда на всяко място, 
по всяко време и че това е напълно уместно и законно?
Ако гражданите пишат жалби против подобна дейност до различни 
институции, кой ще защити техните права и каква е Вашата позиция в 
тяхна защита?
В случай, че наистина Вие сте им дал такъв отговор, ще поемете ли 
отговорност, ако разгневени граждани стигнат до физическа 
саморазправа с въпросните емисари и някой от тях пострада?
 
Моята позиция е следната:
Смятам, че в дома ми могат да ме безпокоят само хора, които добре 
познавам и то най-вече с предварителна уговорка! 
Смятам, че пощенската ми кутия служи, за да ми донасят моите 
абонаментни вестници, списания и писма и че може да се ползва само 
от пощальони и куриери! 
Смятам, че “Свидетели на Йехова” със своята дейност, насаждат 
религиозен антагонизъм срещу традиционното българско Православие. 
Смятам, че никой не може да ми натрапва учението на своята общност 
въпреки всичко и да ми натяква, че това е “истината”.
Смятам, че трябва да се променят законите в защита на гражданите 
на Република България, а не в угода на чуждоземни религиозни 
мисионери. 
 
Това запитване ще бъде качено на страницата на личния ми блог! 
Там ще отразя, дали съм получил отговор от Вас!
 
Бяла Слатина
27.06.2013 г. 
 
                                                                          С УВАЖЕНИЕ: Ц. Диковски