вторник, 20 февруари 2018 г.

"Бог Господ и явися нам" - превод


"Бог Господ и явися нам..." е част от утренята и се пее преди тропарите. Вторият, третият и четвъртият стих са извадени от псалом 117 от Стария завет на Библията. На практика съм предложил превод на самото "Бог Господ..." и на първия стих. Публикувано е в Блог Молитвослов.


Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна!

Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Обиколиха ме, обсадиха ме, но с името Господне аз ги повалих.

Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.

Бог е Господ и ни се яви, благословен е идещият в името Господне.

Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: това е от Господа, и е дивно в очите ни.