неделя, 17 февруари 2008 г.

ОУ Васил Левски, Еница - участие в общинската конференция в Кнежа

Този материал е публикуван в блога на ОУ "Васил Левски", с. Еница, обл. Плевен. Там работих една година като учител по ИКТ. Имам и добри и недотам добри спомени. Публикувам материала със задна дата. Понеже съм си направил труда да го създам, затова го качвам и тук. След като аз напуснах, вече никой не поддържа блога. Тук е отразено и това, че съм получил втора награда. Колегата Петров успя да се класира и областно, а и на национално ниво.

Йосиф Петров получава наградата си от директора на училището в присъствието на целия колектив.

На 15 февруари 2008 година, в Кнежа се проведе общинската конференция: "Училището - желана територия за ученика". Нашето училище взе участие с три доклада, от които два бяха класирани на първо и второ място.
Тази година бяха представени общо седемнайсет доклада. Освен опита на учителите и уроците имаше представяне опит от инвънкласна дейност - празникът Хелуин, както и опита на педагози от полуинтернатна група. Бяха представени ефектни презентации приложими в обучанието по информационни технологии. Някои училища представиха себе си и приоритетите заложени в учебно-възпитателния процес. Имаше и краеведчаска презентация свързана с миналото и забележителностите на град Кнежа. Участие взеха и детски градини. Присъствието беше ползотворно, участниците обмениха ценен опит.
Както вече бе споменато, ОУ "Васил Левски", с. Еница взе участие в конференцията с три презентации. Методическото обединение на началните учители разработи презентация на тема: „Основни ценности в нравствената система на ромския етнос – опознаване и разбиране чрез извънкласните форми на обучение. СИП - Фолклор на етносите – ромски фолклор”. Темата бе окачествена от журито като актуална и събуди интереса на аудиторията. Докладът бе представен от преподавателите Катя Дочева и Бисерка Иванова.

Слайд с изображение от презентацията на Й. Петров представяща мрачните бедняшки квартали

Изключително висока оценка получи докладът на преподавателя по български език и литература Йосиф Петров: "Иновационни методи в урока по литература - VІІІ клас "Зимни верери" - картини на страданието. Символи и реалност". Урокът презентация получи първа награда.

Слайд с изображение от презентацията за сътворението на света разработена от Ц. Диковски

С жив интерес бе посрещнат и докладът на преподавателя по ИКТ Цветан Диковски: „Представяне сътворението на света в урок за СИП - Религия II-IV клас”. Разработката получи добри отзиви от журито за техническо изпълнение и спечели втора награда.

Слайд от презентацията за ценностите на ромския етнос разработена от методическото обединение на началните учители. Въпреки че не бе класирана, тя също е изработена старателно и има своите качества.