петък, 13 август 2010 г.

Събка Николова Цанкова

Това е поредната биографична справка за Уикипедия. Поради несигурността на уеб-енциклопедията и възможността за некоректно отношение от страна на потребители помествам справката тук с насочваща връзка към нея. С. Николова е прекрасен човек и я смятам за свой духовен наставник. Бих искал публикуваната за нея информация да е на сигурно място.

Събка Николова Цанкова е родена на 01.12.1948 г. в град Бяла Слатина в семейството на Димитра и Никола Найденови. От ранните детски години пише и публикува насърчавана от любимата си учителка Мария Коцева в ОУ „Елин Пелин”, гр. Варна. Завършва средно образование в Политехническа гимназия „Васил Левски”, Бяла Слатина. В гимназията литература й преподава Иван Георгиев. Публикува стихове, есета, дописки и др. в регионални и централни издания. Висше образование завършва през 1971 г. във ВПИ Велико Търново /днес Великотърновски университет/ и специализация теория на литературата в Софийски университет „Климент Охридски” 1988 с отличен успех. Преподава в родния си град в ЕСПУ „Васил Левски” /днес СОУ „Васил Левски”/ по история и конституция, естетика и философия, води базовата работа по български език и литература и е нещатен методист по БЕЛ. През осемдесетте години като профпредседател спомага колектива, с който работи, да се издигне на национално ниво и училището да получи звание „Образцово училище”. Събка Николова продължава да публикува в специализирани литературни издания. Изнесените десетки открити уроци на всички нива са предпоставка да получи удостоверение „Отличник на МНП” /през 1984 г./. Получава още отличия от Дружеството на българистите, от Съюза на българските писатели и др. С голяма любов ръководи драм-състава на училището и се гордее с пет златни и четири сребърни значки – отличия извоювани от нейните млади актьори. Омъжена през 1968 г. за Владимир Цанков. През 1969 година се ражда дъщеря й, която понастоявещем е преподавател в УНСС доц. Светла Владимирова Цанкова.